Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I, TUẦN 9 NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I, TUẦN 9 NĂM HỌC 2020-2021

(từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)

    Thứ/Ngày

Buổi

Tiết

Môn-Khối

Hình thức

Có mặt tại phòng KT

Ghi chú

6

(06/11/2020)

  Sáng

1

Địa lí 12

TNKQ

6h55’

Tiết 1 học sinh khối lớp 12 nghỉ học để kiểm tra.

6

(06/11/2020)

 Chiều

1, 2

Toán 10

TNKQ

13h20’

Tiết 1,2 học sinh khối lớp 10 nghỉ học tự chọn để kiểm tra.

baucu21 26