Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch KT Bồi dưỡng lần 3

SỞ GD & ĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH KIỂM TRA BỒI DƯỠNG LỚP 10, 11

LẦN 3; NĂM HỌC 2010-2011

I. Mục đích:

- Nhằm đánh giá quá trình dạy và học bồi dưỡng trong năm học, từ đó GV và HS điều chỉnh phương pháp dạy và học phù hợp.

- Chấn chỉnh việc dạy thêm và học thêm tràn lan.

- Giúp cho GV và HS đánh giá đúng năng lực của học sinh, từ đó có định hướng cho việc thi ĐH phù hợp.

- Cùng với kết quả kiểm tra bồi dưỡng lần 1 và lần 2, nhà trường sắp xếp lại các lớp bồi dưỡng theo năng lực học tập của học sinh.

II. Thời gian kiểm tra:

Ngày thứ 2, 3 của tuần 39 (ngày 16, 17 tháng 5 năm 2011).

LỊCH KIỂM TRA BỒI DƯỠNG LẦN 3
HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2010 – 2011Buổi

Nhóm lớp

Môn

Giờ vào phòng

Ngày 16/5

Sáng

- Lớp 11B, 10B

Toán

08h00’

- Lớp 11C1, 10A1

Toán

Chiều

- Lớp 11B, 10B

Vật lí

13h50’

- Lớp 11C1, 10A1

Ngữ văn

Ngày 17/5

Sáng

- Lớp 11B, 10B

Hóa học

07h00’

- Lớp 11C1, 10A1

Tiếng Anh

III. Hình thức kiểm tra:   Tự luận

IV. Thời gian làm bài từng môn:

- Toán, Văn : 90 phút

- Lý, Hóa, Tiếng Anh : 60 phút

V. Mức độ - Cấu trúc đề:

- 30% Trung bình, 40% Khá, 30% Giỏi.

- Kiến thức từ đầu năm đến cuối năm và một số kiến thức cơ bản lớp dưới.

VI. Thành phần học sinh tham gia:

  1. Các lớp học bồi dưỡng (bắt buộc) gồm các lớp sau: 11B1, 11B2, 11B3, 11C1, 10B1, 10B2, 10B3, 10A1.
  2. Học sinh các lớp không học bồi dưỡng (nếu đăng kí tham gia kiểm tra)

Kon Tum, ngày 12 tháng 5 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG

panner nq29