Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2 – NĂM HỌC 2010-2011 - KHỐI 10, 11

1. CẤP RA ĐỀ

- Sở ra đề: Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh,

- Trường ra đề: Các môn còn lại.

2. THỜI GIAN KIỂM TRA

- Môn TD, GDQP: GVBM tự kiểm tra theo TKB ở tuần 36,37.

- Môn Tin học: GVBM tự kiểm tra trên máy theo TKB ở tuần 36, 37.

- Các môn do Sở ra đề: Tuần 38 (có lịch cụ thể)

- Các môn đề của trường còn lại: Ở tuần 37, 39 (có lịch cụ thể)

3. CẤU TRÚC ĐỀ

- Đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề thi mỗi môn gồm 2 phần:

+ Phần chung cho tất cả các học sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình Chuẩn và chương trình Nâng cao;

+ Phần riêng cho học sinh học theo từng chương trình.

  • Ban KHTN: Các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học: làm phần chương trình Nâng cao, các môn còn lại làm chương trình Chuẩn;
  • Ban KHXH-NV: Các môn Văn, Sử, Địa: làm phần chương trình Nâng cao, các môn còn lại làm chương trình Chuẩn

Nếu HS làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm điểm.

  • Ban cơ bản: Kiểm tra theo chương trình Chuẩn.

- Đối với môn Tiếng Anh: đề thi chỉ có phần chung cho tất cả các học sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa hai chương trình, không có phần riêng.

4. NỘI DUNG ĐỀ

Đảm bảo các yêu cầu sau:

- Kiểm tra theo chuẩn kiến thức và kỹ năng trong phạm vi nội dung chương trình môn học ở học kì I năm học 2010-2011; trong đó, kiểm tra mức độ kiến thức, kỹ năng cơ bản tối thiểu 65% (ứng với 6.5 điểm) dành cho học sinh có học lực trung bình và mức độ nâng cao 35% (ứng với 3.5 điểm) dành cho học sinh có học lực khá-giỏi.

- Phải phân loại được trình độ HS, phù hợp với thời lượng quy định đối với từng môn học.

- Nội dung kiểm tra phải theo hướng làm cho học sinh biết vận dụng kiến thức, hạn chế lối học vẹt, ghi nhớ máy móc.

5. HÌNH THỨC PHÂN CÔNG RA ĐỀ.     Đối với các môn trường ra đề: Sinh, Sử, Địa, CD, CN

+ GV dạy ở khối lớp nào thì ra 01 đề ở khối lớp đó.

+ GV ra đề, nộp đề và đáp án cho thầy Tâm theo đ/c: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.chậm nhất ngày 25/4/2011.

+ Môn kiểm tra TNKQ, theo cấu trúc Mr Test (như KT 1 tiết)

+ File nộp đề ghi rõ: Mon_Lop_TenGV

Yêu cầu GV ra đề theo đúng nội dung đã tập huấn, bám sát chương trình và chuẩn KT và KN.

6. THỜI LƯỢNG - Ngữ văn, Toán : 90 phút/môn.

- Các môn còn lại: 45 phút/môn.


ĐIỀU CHỈNH  LỊCH KIỂM TRA HK2 NĂM HỌC 2010-2011

KHỐI 10, 11

I. KHỐI 11 (KIỂM TRA BUỔI SÁNG)

TUẦN

NGÀY

THỨ

MÔN

HÌNH THỨC

GHI CHÚ

TUẦN

37

3/5/2011

3

SỬ

 

TỰ LUẬN

 

Đề kiểm tra của trường

4/5/2011

4

CÔNG NGHỆ

 

TNKQ

 

6/5/2011

6

GDCD (tiết 4)

 

TIN HỌC (tiết 5)

TỰ LUẬN

 

TNKQ

 

TUẦN

38

9/5/2011

2

VĂN, LÍ

 

- Văn, Toán kiểm tra TL

 

- Lí, Hóa, T.A kiểm tra

TNKQ

 

Đề và lịch kiểm tra chung của sở

10/5/2011

3

HÓA, T.ANH

 

11/5/2011

4

TOÁN

 

13/5/2011

6

ĐỊA

TNKQ

 

 

Đề kiểm tra của trường

 

14/5/2011

7

SINH

 

TNKQ

II. KHỐI 10 (KIỂM TRA BUỔI CHIỀU)

TUẦN

NGÀY

THỨ

MÔN

HÌNH THỨC

GHI CHÚ

TUẦN

37

3/5/2011

3

ĐỊA

 

TỰ LUẬN

 

Đề kiểm tra của trường

4/5/2011

4

GDCD

 

TNKQ

TUẦN

38

9/5/2011

2

VĂN, LÍ

 

- Văn, Toán kiểm tra TL

 

- Lí, Hóa, T.A kiểm tra

TNKQ

 

Đề và lịch kiểm tra chung của sở

10/5/2011

3

HÓA, T.ANH

 

11/5/2011

4

TOÁN

 

 

13/5/2011

6

SINH (tiết 4)

 

C.NGHỆ (tiết 5)

TNKQ

 

TNKQ

 

Đề kiểm tra của trường

 

14/5/2011

7

 

SỬ

 

TNKQ

Kon Tum, ngày 03 tháng 5  năm 2011

HIỆU TRƯỞNG

 

mautuat18