Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch tuần 2 (từ 27/8 đến 02/9/2012)

KẾ HOẠCH TUẦN 2 (từ 27/8 đến 02/9/2012)

Lớp trực: sáng 12A03 (thầy Phong), chiều 10A2 (thầy Cường)

1. Ban chuyên môn

-         Các tổ tiến hành đăng ký dạy thao giảng, dạy tốt;

-         Bổ sung, hoàn thiện ngân hàng đề kiểm tra (1 tiết, tự chọn, chéo buổi, BD);

-         Dạy bồi dưỡng lớp 10, 11, 12;

-         Kế hoạch kiểm tra 15 phút, 1 tiết, BD, chéo buổi (tiết nào trắc nghiệm, tiết nào tự luận);

-         Kế hoạch dạy thí nghiệm, thực hành các tổ Lý, Hóa, Sinh;

-         Sinh hoạt tổ chuyên môn triển khai công tác tập huấn trong hè.

2.     Các ban khác

a.   Nề nếp

-         Ổn định nề nếp học sinh (tác phong đồng phục, ATGT,... khối 11, 12);

-         Nề nếp giữa buổi;

-         Kiểm tra sinh hoạt 15 phút đầu giờ, vệ sinh;

-         Nề nếp, thái độ, đồng phục,... trong lúc dự lễ khai giảng.

b.   Ban hoạt động người giờ lên lớp

-         Chuẩn bị phần Hội trong lễ khai giảng (Ban HĐNGLL + Đoàn TN);

-         Văn nghệ trong Lễ khai giảng.

c.   Ban lao động

-         Chuẩn bị lễ khai giảng;

-         Kiểm tra hệ thống thùng rác, nơi để thùng rác và hướng dẫn học sinh đỗ rác.

d.   Tổ hành chính

-         Sinh hoạt 1 lần/tháng;

-         Làm việc theo giờ hành chính, sáng từ 7h00-11h00 chiều từ 13h00-17h00;

-         Cập nhật: lương, thi đua, nghỉ hưu, xếp loại công chức, chuẩn GV;

-         Văn phòng: sổ sách các loại, báo cáo đầu năm học;

-         Thư viện: phát vở cho học sinh dân tộc, DS con thương binh, liệt sỹ;

-         Quyết toán các hạng mục trong hè;

-         GV đi học: báo thời gian đi, về theo giấy triệu tập nộp về văn phòng;

-         GV nghỉ: tổ trưởng -> văn phòng -> BGH.

Kon Tum, ngày 25 tháng 8 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

 

BGD NQ29