Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch thi thử ĐH-CĐ lần 3 - NH 2010-2011

SỞ GD & ĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

LẦN 3; NĂM HỌC 2010-2011

I. Mục đích:

- Nhằm đánh giá quá trình dạy và học từ đầu năm đến nay, từ đó GV và HS điều chỉnh phương pháp dạy và học phù hợp.

- Chấn chỉnh việc dạy thêm và học thêm tràn lan.

- Giúp cho GV và HS có cơ sở chính xác để, lựa chọn trường thi, khối thi ĐH và CĐ phù hợp, nhằm đạt được nguyện vọng sau 12 năm học phổ thông.

II. Kế hoạch:

1. Thời gian thi:

Cụ thể như sau:

-         Chủ nhật (20/3/2011)

Lớp

Buổi sáng

Buổi chiều


Môn

Thời gian

Môn

Thời gian

12AB

Toán

Từ 7h30’ → 10h30’

- Lý

Từ 13h30’ → 15h00’


- Hóa

Từ 15h15’ → 16h45’

12C1

Toán

Từ 7h30’ → 10h30’

Văn

Từ 13h30’ → 16h30’


12C2

Địa

Từ 7h30’ → 10h30’

Văn

Từ 13h30’ → 16h30’


-         Thứ 5 (24/3/2011)

Lớp

Buổi chiều

Từ 13h30’→ 15h00’: Thi môn Sinh cho những HS đăng kí

12C1

Từ 13h30’→ 15h00’: Thi Tiếng Anh

12C2

Từ 13h30’ → 16h30’: Thi Lịch sử

2. Hình thức và thời lượng thi: (như thi ĐH)

- Toán, Văn, Sử, Địa  (180 phút):  Tự luận

- Lý, Hóa, Sinh học, Tiếng Anh (90 phút):    Trắc nghiệm khách quan

3. HS có mặt tại phòng thi: Buổi sáng:  7h15’

Buổi chiều: 13h15’

Kontum, ngày 14  tháng 03 năm 2011

KT.HIỆU TRƯỞNG

 

mautuat18