Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch kiểm tra Bồi dưỡng lần 2

KẾ HOẠCH KIỂM TRA BỒI DƯỠNG LỚP 10, 11

LẦN 2; NĂM HỌC 2012 - 2013

I. MỤC ĐÍCH

- Nhằm đánh giá quá trình dạy và học từ đầu năm đến nay, từ đó giúp cho GV và HS điều chỉnh phương pháp dạy và học phù hợp;

- Đánh giá, xác nhận học lực của học sinh; trên cơ sở đó kích thích học sinh phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập;

- Chấn chỉnh việc dạy thêm và học thêm tràn lan;

- Giúp cho GV và HS đánh giá đúng năng lực của học sinh, từ đó định hướng cho việc thi ĐH có hiệu quả cao nhất.

II. THỜI GIAN

Ngày 24 và 26 tháng 01 năm 2013 (tuần 22).

Cụ thể như sau:

* Khối 10; Kiểm tra BUỔI SÁNG

NGÀY/THỨ

LỚP

MÔN

24/01/2013

(thứ 5)

10A1, A2, A3, A4, D1

TOÁN

26/01/2013

(thứ 7)

10A1, A2, A3

HÓA,   LÍ

10A4

T.ANH,   LÍ

10D1

T.ANH,   VĂN

* Khối 11; Kiểm tra BUỔI CHIỀU (tại trường THPT Kon Tum)

NGÀY

LỚP

MÔN

24/01/2013

(thứ 5)

11A1,A2,A3

TOÁN

11A6

TOÁN

26/01/2013

(thứ 7)

11A1,A2,A3

LÍ, HÓA

11A6

T.ANH, VĂN

Học sinh có mặt: Buổi sáng: 7h00; buổi chiều 13h15’.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI LƯỢNG KIỂM TRA

- Toán, Văn (120 phút/môn):                Hình thức Tự luận

- Lý, Hóa, Tiếng Anh (75 phút/môn):   Hình thức TNKQ

IV. MỨC ĐỘ VÀ CẤU TRÚC ĐỀ

- 10% biết, 25% hiểu, 35% vận dụng thấp, 30% vận dụng cao

- Kiến thức đến thời điểm kiểm tra và một số kiến thức cơ bản lớp dưới có liên quan.

Kon Tum, ngày 08 tháng 01 năm 2013

P.HIỆU TRƯỞNG

 

panner20 11