Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch KT bồi dưỡng lớp 10,11 lần 1 - NH 2011-2012

SỞ GD & ĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH KIỂM TRA BỒI DƯỠNG LỚP 10, 11

LẦN 1; NĂM HỌC 2011-2012

I. Mục đích

- Nhằm đánh giá quá trình dạy và học từ đầu năm đến nay, từ đó giúp cho GV và HS điều chỉnh phương pháp dạy và học phù hợp; trên cơ sở đó học sinh phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập.

- Chấn chỉnh việc dạy thêm và học thêm tràn lan.

- Giúp cho GV và HS đánh giá đúng năng lực của học sinh, từ đó định hướng cho việc thi ĐH của học sinh có hiệu quả.

II. Kế hoạch

1. Thời gian kiểm tra: ngày, thứ 5, 6, 7 của tuần 10 (ngày 28,29 tháng 10 năm 2011)

Cụ thể như sau:

Khối 10

Ngày

Lớp

Buổi sáng

28/10/2011

(thứ 6)

10B

Từ 7h00’→8h30’: Toán


10A1

Từ 7h00’→8h30’: Toán


29/10/2011

(thứ 7)

10B

Từ 7h00’→8h00’:

Từ 8h15’→ 9h15’: Hóa

10A1

Từ 7h00’→8h30’: Văn

Từ 8h45’→ 9h45’: T.Anh

Khối 11

Ngày

Lớp

Buổi chiều

27/10/2011

(thứ 5)

11B,A2,A3

Từ 14h00’→15h30’: Toán


11A1

Từ 14h00’→15h30’: Toán


29/10/2011

(thứ 7)

11B,A2,A3

Từ 14h00’→15h00’:

Từ 15h15’→16h15’: Hóa

11A1

Từ 14h00’→15h30’: Văn

Từ 15h45’→16h45’: T.Anh


2. Hình thức và thời lượng kiểm tra

- Toán, Văn (90 phút/môn):                Hình thức Tự luận

- Lý, Hóa, Tiếng Anh (60 phút/môn) :  Hình thức Tự luận

3. Mức độ và cấu trúc đề

- 30% trung bình, 40% khá, 30% giỏi.

- Kiến thức kiểm tra đến hết tuần 9 và một số kiến thức cơ bản lớp dưới.

Kontum, ngày 10  tháng 10  năm 2011

P.HIỆU TRƯỞNG


PHẠM ĐẠI CẢNH

 

BGD NQ29