Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lịch KT 1 tiết - Tuần 27

LỊCH KIỂM TRA MỘT TIẾT TUẦN 27

(21/02/2011-27/02/2011)

Các em học sinh và thầy cô theo dõi lịch KT để tránh bỏ giờ, trễ giờ

Thứ

Tiết

Môn

Hình thức

Khối

Lớp

Ngày/tháng

Buổi

Giáo viên coi

4

5

Sinh

TNKQ

12A,C

23/02/2011

Sáng

Châu, Phong, Thủy, Uyên, Hạ, Vy, Thủy(Văn), Linh(Văn), Chiến, Huyền(văn), L.Anh(văn), Ngà(sử), T. Hà(sử), Vương(sử).

4

5

Hóa

TNKQ

12B

23/02/2011

Sáng

Hồ, Thanh, Nhung, Hiếu, Phương

4

5

Địa

TL

11A,B

23/02/2011

Sáng

Quốc, Thương, Vân, Hoàng, Thanh(AV), Thoa(AV), Như(AV), Hương(AV), Lý(AV), Nga(sử), L.Hà(sử), Vũ(tin), Dũng(Lý).

5

5

Hóa

TNKQ

10A,B

24/02/2011

Chiều

Hồ, Thanh, Nhung, Hiếu, Phương, Hiệp, Quyên, Tuyền, Hương, Vi(sinh), Uyên(sinh), Hạ(sinh), Vân(địa), Thương(địa).

5

4

Toán

TL

10A,B

24/02/2011

Chiều

Đôn, Thoa, Tùng, Vy, Cường, Nguyên, Linh, Trinh, Nhường, Vạn, Xuyên, Khôi, Xuân.

5

5

AV

TNKQ

11A,B,C

24/02/2011

Sáng

Châu, Hoài, Như, Thanh, Hương, Lý, Thoa, Dương, Yến, Trang, Huyền(Lý), Thảo(Lý), Giang, Hoa.

6

5

Hóa

TNKQ

11B

25/02/2011

Sáng

Hiệp, Quyên, Tuyền, Hương.

Kon Tum, ngày 21 tháng 02 năm 2011

BAN CHUYÊN MÔN

 

mautuat18