Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch kiểm tra bồi dưỡng lần 3 Nh 2012-2013

KẾ HOẠCH KIỂM TRA BỒI DƯỠNG LỚP 10, 11

LẦN 3; NĂM HỌC 2012 - 2013

I. Mục đích

- Nhằm đánh giá quá trình dạy và học các lớp bồi dưỡng trong năm học, từ đó giúp cho GV và HS điều chỉnh phương pháp dạy và học đạt hiệu quả cao nhất.

- Chấn chỉnh việc dạy thêm và học thêm tràn lan.

- Giúp cho GV và HS đánh giá đúng năng lực của học sinh, từ đó định hướng cho việc thi ĐH của học sinh có hiệu quả.

- Cùng với kết quả kiểm tra bồi dưỡng lần 1 và lần 2, nhà trường sắp xếp lại các lớp bồi dưỡng theo năng lực học tập của học sinh cho năm học sau.

II. Thời gian kiểm tra

Ngày

Buổi

Nhóm lớp

Môn

Ghi chú

Ngày 13/5

Sáng

 Lớp 10A1A2A3A4D1

Toán

 

BUỔI SÁNG: Học sinh tập trung trước phòng thi 7h00.

 

BUỔI CHIỀU: Học sinh tập trung trước phòng thi 13h30.

Chiều

 Lớp 11A1A2A3A6

Toán

Ngày 14/5

Sáng

 

Lớp 10A1A2A3

Hóa, Lí

 Lớp 10A4

T.Anh, Lí

 Lớp 10D1

T.Anh, Văn

Chiều

Lớp 11A1A2A3

Lí, Hóa

Lớp 11A6

T.Anh, Văn

III. Môn kiểm tra

- Các lớp: 11A1,A2,A3, 10A1A2,A3 kiểm tra các môn: Toán, Lý, Hóa.

- Các lớp: 11A6, 10D1 kiểm tra các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh.

- Lớp 10A4 kiểm tra các môn Toán, Lí, Tiếng Anh.

IV. Thời gian và hình thức kiểm tra

- Toán (120 phút); Văn (120 phút); TỰ LUẬN

- Lý, Hóa, Tiếng Anh (75 phút) TNKQ

V. Mức độ - Cấu trúc đề

- 10% biết, 25% hiểu, 35% vận dụng thấp, 30% vận dụng cao.

- Kiến thức đến thời điểm kiểm tra và một số kiến thức cơ bản lớp dưới có liên quan.

VI. Thành phần học sinh tham gia

- Các lớp học bồi dưỡng (bắt buộc).

- Học sinh các lớp không học bồi dưỡng (nếu đăng kí tham gia kiểm tra).

Kon Tum, ngày 16 tháng 4 năm 2013

P.HIỆU TRƯỞNG

PHẠM ĐẠI CẢNH

 

banner x2019