Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch kiểm tra Bồi dưỡng lần 2

KẾ HOẠCH KIỂM TRA BỒI DƯỠNG LỚP 10, 11

LẦN 2; NĂM HỌC 2010-2011

 

I. Mục đích:

- Nhằm đánh giá quá trình dạy và học bồi dưỡng từ đầu năm đến nay, từ đó GV và HS điều chỉnh phương pháp dạy và học phù hợp.

- Chấn chỉnh việc dạy thêm và học thêm tràn lan.

- Giúp cho GV và HS đánh giá đúng năng lực của học sinh, từ đó có định hướng cho việc thi ĐH phù hợp.

II. Kế hoạch:

1. Thời gian thi: ngày, thứ 5, 6, 7 của tuần 23 (ngày 20, 21, 22 tháng 1 năm 2011).

(Có lịch thi cụ thể)

2. Hình thức kiểm tra và thời lượng:

- Toán (90 phút); Văn (90 phút):  Kiểm tra Tự luận

- Lý, Hóa, Tiếng Anh (60 phút) :  Kiểm tra TNKQ

3. Mức độ - Cấu trúc đề:

- 20% Trung bình, 50% Khá, 30% Giỏi.

- Kiến thức kiểm tra đến tuần 22 và một số kiến thức cơ bản lớp dưới.

 

Kontum, ngày 05  tháng 1  năm 2011

P.HIỆU TRƯỞNG

 

mautuat18