Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch kiểm tra hè năm 2012

SỞ GD & ĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC HÈ NĂM 2012

I. Mục đích

- Nhằm đánh giá quá trình dạy và học trong thời gian hè năm 2012, từ đó giúp cho GV và HS điều chỉnh phương pháp dạy và học phù hợp; trên cơ sở đó học sinh phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập.

- Chấn chỉnh việc dạy thêm và học thêm tràn lan.

- Giúp cho GV và HS có cơ sở tư vấn, lựa chọn trường thi ĐH và CĐ phù hợp.

II. Kế hoạch cụ thể

  1. 1. Thời gian kiểm tra

Ngày thứ 5, 6 (ngày 26, 27 tháng 7 năm 2012).

A. KHỐI 12

LỚP

THỨ 5 (26/7/2012)

THỨ 6 (27/7/2012)

12A1à12A5; 12A7à12A12

TOÁN, LÝ

HÓA, SINH

12A6

TOÁN, LÝ

TIẾNG ANH

12A13

TOÁN, SỬ

ĐỊA, VĂN

12A14

TOÁN

TIẾNG ANH, VĂN

 

B. KHỐI 11

LỚP

THỨ 5 (26/7/2012)

THỨ 6 (27/7/2012)

11A1à11A5

TOÁN

LÝ, HÓA

11A6

TOÁN

TIẾNG ANH, VĂN

2. Thời lượng kiểm tra: Toán, Văn: 90 phút; Các môn còn lại: 60 phút

3. Hình thức: Tự luận

4. Mức độ và cấu trúc đề

- 40% trung bình, 30% khá, 30% giỏi

- Kiến thức kiểm tra: nội dung học trong thời gian hè và một số kiến thức lớp dưới liên quan.

5. HS có mặt tại phòng thi: Buổi sáng lúc 7h15’

Kon Tum, ngày 23 tháng 07 năm 2012

P.HIỆU TRƯỞNG


PHẠM ĐẠI CẢNH

 

banner x2019