Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thông báo: Kế hoạch kiểm tra lại năm học 2011-2012

Thực hiện Hướng dẫn của Sở GD&ĐT về việc tổ chức kiểm tra lại để xét lên lớp cho học sinh cấp THPT năm học 2011-2012, nhà trường thông báo đến các học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp một số lưu ý như sau:

1. Đề kiểm tra:

+ Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra lại các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh.

+ Các môn còn lại các trường tự ra đề.

2. Mức độ và nội dung chương trình của đề kiểm tra: Kiểm tra kiến thức và kỹ năng cơ bản của toàn bộ chương trình năm học 2011-2012, trong đó tập trung chủ yếu ở chương trình học kỳ II năm học 2011-2012.

3. Hình thức đề kiểm tra:

+ Các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh đề ra bằng hình thức 100% trắc nghiệm khách quan.

+ Các môn còn lại: Các trường tự quyết định hình thức đề kiểm tra.

4. Thời lượng:

Môn Ngữ văn và Toán: 60 phút/môn; các môn còn lại: 45 phút/môn.

5. Lịch kiểm tra

- Đối với các môn Sở ra đề:

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian

làm bài

Thời gian

phát đề

Thời gian tính giờ làm bài

Thời gian

thu bài

1/8/2012

Sáng

Ngữ văn

60 phút

07 giờ 30

07 giờ 40

08 giờ 40

Vật lý

45 phút

09 giờ 20

09 giờ 30

10 giờ 15

Chiều

Địa lý

45 phút

14 giờ 00

14 giờ 10

14 giờ 55

Hoá học

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 40

16 giờ 25

2/8/2012

Sáng

Toán

60 phút

07 giờ 30

07 giờ 40

08 giờ 40

Lịch sử

45 phút

09 giờ 20

09 giờ 30

10 giờ 15

Chiều

Tiếng Anh

45 phút

14 giờ 00

14 giờ 10

14 giờ 55

Sinh học

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 40

16 giờ 25

- Đối với các môn trường ra đề: kiểm tra lồng ghép trong các buổi thi.

Đề nghị các em có kế hoạch ôn tập để đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

 

Kon Tum, ngày 15 tháng 7 năm 2012

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHẠM ĐẠI CẢNH

 

banner x2019