Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch thi thử ĐH - CĐ lần 2

KẾ HOẠCH THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

LẦN 2; NĂM HỌC 2010-2011

 

I. Mục đích:

- Nhằm đánh giá quá trình dạy và học từ đầu năm đến hết HK1, từ đó GV và HS điều chỉnh phương pháp dạy và học phù hợp.

- Chấn chỉnh việc dạy thêm và học thêm tràn lan.

- Giúp cho GV và HS có cơ sở tư vấn, lựa chọn trường thi ĐH và CĐ phù hợp.

II. Kế hoạch:

1. Thời gian thi: vào 02 ngày Chủ nhật (16 và 23/01/2011)

Cụ thể như sau:

- Chủ nhật (16/1/2011)

Lớp

Buổi chiều

12B, A

Từ 13h30’ → 16h30’:  Thi Toán

12C1

12C2

Từ 13h30’ → 16h30’:  Thi Lịch Sử

 

- Chủ nhật (23/1/2011)

Lớp

Buổi sáng

Buổi chiều

12B, A

Từ 7h30’ → 9h00’ :  Thi Vật lí

Từ 13h30’→ 15h00’:  Thi Hóa

12C1

Từ 7h30’→ 9h00’: Thi Tiếng Anh

Từ 13h30’ → 16h30’: Thi Ngữ văn

12C2

Từ 7h30’ → 10h30’ : Thi Địa lí

 

2. Hình thức thi và thời lượng: (như thi ĐH)

- Toán, Văn, Sử, Địa  (180 phút):  Tự luận

- Lý, Hóa, Tiếng Anh (90 phút):    Trắc nghiệm khách quan

3. Mức độ - Cấu trúc đề:

- Mức độ: 20% Trung bình, 40% Khá, 40% Giỏi (Khoảng 90% mức độ đề thi ĐH)

- Kiến thức thi đến thời điểm học và một số kiến thức cơ bản lớp 10, 11.

- Cấu trúc đề: Tương tự đề thi Đại học

4. HS có mặt tại phòng thi: Buổi sáng:  7h00’

Buổi chiều: 13h15’.

Kontum, ngày 05  tháng 01 năm 2011

P.HIỆU TRƯỞNG

 

BGD NQ29