Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch KT Bồi dưỡng lần 3 - Khối 10,11 - NH 2011-2012

KẾ HOẠCH KIỂM TRA BỒI DƯỠNG LỚP 10, 11

LẦN 3; NĂM HỌC 2011 - 2012

I. Mục đích

- Nhằm đánh giá quá trình dạy và học các lớp bồi dưỡng trong năm học, từ đó giúp cho GV và HS điều chỉnh phương pháp dạy và học đạt hiệu quả cao nhất.

- Chấn chỉnh việc dạy thêm và học thêm tràn lan.

- Giúp cho GV và HS đánh giá đúng năng lực của học sinh, từ đó định hướng cho việc thi ĐH của học sinh có hiệu quả.

- Cùng với kết quả kiểm tra bồi dưỡng lần 1 và lần 2, nhà trường sắp xếp lại các lớp bồi dưỡng theo năng lực học tập của học sinh.

II. Thời gian kiểm tra

Ngày thứ 3, 4 của tuần 37 (ngày 15, 16 tháng 5 năm 2012).

LỊCH KIỂM TRA BỒI DƯỠNG LẦN 3
HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2011 – 2012

 

Ngày

Buổi

Nhóm lớp

Môn

Giờ vào phòng

Ngày 15/5

Sáng

Lớp 11B,A, 10B

Toán

08h00’

Lớp 11A1, 10A1

Toán

Chiều

Lớp 11B,A, 10B

Vật lí

13h50’

Lớp 11A1, 10A1

Ngữ văn

Ngày 16/5

Sáng

Lớp 11B,A, 10B

Hóa học

07h00’

Lớp 11A1, 10A1

Tiếng anh

 

III. Môn, hình thức kiểm tra

- Các lớp: 11B1,B2,B3, 11A2,A3; 10B1,B2,B3 kiểm tra các môn: Toán, Lý, Hóa

- Các lớp: 11A1, 10A1: kiểm tra các môn: Toán, Văn, Tiếng anh

Riêng môn Hóa lớp 11 kiểm tra TNKQ còn lại theo hình thức TỰ LUẬN

IV. Thời gian làm bài từng môn

- Toán (90 phút); Văn (90 phút)

- Lý, Hóa, Tiếng Anh (60 phút)

V. Mức độ - Cấu trúc đề

- 30% Trung bình, 40% Khá, 30% Giỏi.

- Kiến thức từ đầu năm đến cuối năm và một số kiến thức cơ bản lớp dưới.

VI. Thành phần học sinh tham gia

  1. Các lớp học bồi dưỡng (bắt buộc) gồm các lớp sau: 11B1, 11B2, 11B3, 11A1, 11A2, 11A3; 10B1, 10B2, 10B3, 10A1
  2. Học sinh các lớp không học bồi dưỡng (nếu đăng kí tham gia kiểm tra)

Kon Tum, ngày 12 tháng 4 năm 2012

P.HIỆU TRƯỞNG

 

banner x2019