Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch kiểm tra HK1 - NH 2012-2013

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK I - N.HỌC 2012 - 2013

Thực hiện công văn số 1380/SGDĐT-GDTrH ngày 26 tháng 11 năm 2012 về việc Hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2012 - 2013 cấp THCS, THPT;

Căn cứ tình hình hoạt động của nhà trường, trường THPT Kon Tum xây dựng kế hoạch kiểm tra học kì I năm học 2012 - 2013 như sau:

1. HÌNH THỨC KIỂM TRA

- Tự luận gồm các môn: Toán, Văn, Sử, Địa.

- Trắc nghiệm gồm các môn: Lí, Hóa, Sinh, Tiếng anh, Tin học, GDCD, Công nghệ

2. CẤP RA ĐỀ - Sở ra đề gồm các môn:            Toán, Lý, Hóa, Văn và Tiếng anh,

- Trường ra đề gồm các môn:  Các môn còn lại.

3. THỜI GIAN KIỂM TRA

- Môn TD, GDQP và Tin học lớp 10, 12: GVBM tự kiểm tra theo lớp ở tuần 17. (Môn Tin học: GVBM tự kiểm tra TNKQ trên máy tính, theo lớp)

- Các môn: Sinh, Sử, Địa, Công dân, Công nghệ và Tin học lớp 11: kiểm tra tập trung ở tuần 18.

- Các môn do Sở ra đề: kiểm tra ngày 27, 28, 29 tháng 12 năm 2012.

4. CẤU TRÚC ĐỀ

- Đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Ngữ văn, đề thi mỗi môn gồm 2 phần:

+ Phần chung cho tất cả các học sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình Chuẩn

và chương trình Nâng cao;

+ Phần riêng cho học sinh học theo từng chương trình.

- Môn Tiếng Anh: đề thi chỉ có phần chung cho tất cả các học sinh

Lưu ý Toàn bộ học sinh của Nhà trường học chương trình Chuẩn, cho nên học sinh chỉ làm phần riêng dành cho học sinh học chương trình Chuẩn.

5. NỘI DUNG ĐỀ. Đề kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Kiểm tra theo chuẩn kiến thức và kỹ năng trong phạm vi nội dung chương trình môn học ở học kì I năm học 2012 - 2013 (đã được giảm tải); trong đó, kiểm tra mức độ kiến thức, kỹ năng cơ bản tối thiểu 65% (ứng với 6.5 điểm) tương ứng với mức độ trung bình và mức độ nâng cao (khá-giỏi) 35% (ứng với 3.5đ).

- Phải phân loại được trình độ HS, phù hợp với thời lượng quy định đối với từng môn học.

- Nội dung kiểm tra phải theo hướng làm cho học sinh biết vận dụng kiến thức, hạn chế lối học vẹt, ghi nhớ máy móc.

6. THỜI GIAN LÀM BÀI: - Ngữ văn, Toán : 90 phút/môn.

- Các môn còn lại: 45 phút/môn.

LỊCH KIỂM TRA HK 1 NĂM HỌC 2012 - 2013

I. KHỐI 12 (KIỂM TRA BUỔI SÁNG)

TUẦN

NGÀY

THỨ

MÔN

HÌNH THỨC

GHI CHÚ

TUẦN

18

20/12

5

- ĐỊA LÍ

- GDCD

TỰ LUẬN

TRẮC NGHIỆM

-ĐỀ KIỂM TRA CỦA TRƯỜNG

-HS TẬP TRUNG LÚC 7H00

21/12

6

- LỊCH SỬ

- SINH

- CÔNG NGHỆ

TỰ LUẬN

TRẮC NGHIỆM

TRẮC NGHIỆM

TUẦN

19

27/12

5

- NGỮ VĂN

- VẬT LÍ

TỰ LUẬN

TRẮC NGHIỆM

- ĐỀ KIỂM TRA CỦA SỞ.

- HS TẬP TRUNG LÚC 7H00

28/12

6

- HÓA HỌC

- TIẾNG ANH

TRẮC NGHIỆM

TRẮC NGHIỆM

29/12

7

TOÁN

TỰ LUẬN

II. KHỐI 11 (KIỂM TRA BUỔI SÁNG)

TUẦN

NGÀY

THỨ

MÔN

HÌNH THỨC

GHI CHÚ

TUẦN

18

20/12

5

- ĐỊA LÍ

- GDCD

- TIN HỌC

TỰ LUẬN

TRẮC NGHIỆM

TRẮC NGHIỆM

-  ĐỀ KIỂM TRA CỦA TRƯỜNG

-  HS TẬP TRUNG LÚC 7H00

21/12

6

- LỊCH SỬ

- SINH

- CÔNG NGHỆ

TỰ LUẬN

TRẮC NGHIỆM

TRẮC NGHIỆM

TUẦN

19

27/12

5

- NGỮ VĂN

- VẬT LÍ

TỰ LUẬN

TRẮC NGHIỆM

- ĐỀ KIỂM TRA CỦA SỞ.

- HS TẬP TRUNG LÚC  7H00

28/12

6

- HÓA HỌC

- TIẾNG ANH

TRẮC NGHIỆM

TRẮC NGHIỆM

29/12

7

TOÁN

TỰ LUẬN

III. KHỐI 10 (KIỂM TRA BUỔI CHIỀU)

TUẦN

NGÀY

THỨ

MÔN

HÌNH THỨC

GHI CHÚ

TUẦN

18

20/12

5

- LỊCH SỬ

- GDCD

TỰ LUẬN

TRẮC NGHIỆM

-   ĐỀ KIỂM TRA CỦA TRƯỜNG

-   HS TẬP TRUNG LÚC 13H00

21/12

6

- ĐỊA LÍ

- SINH

- CÔNG NGHỆ

TỰ LUẬN

TRẮC NGHIỆM

TRẮC NGHIỆM

TUẦN

19

27/12

5

- NGỮ VĂN

- VẬT LÍ

TỰ LUẬN

TRẮC NGHIỆM

- ĐỀ KIỂM TRA CỦA SỞ.

- HS TẬP TRUNG LÚC 13H00

28/12

6

- HÓA HỌC

- TIẾNG ANH

TRẮC NGHIỆM

TRẮC NGHIỆM

29/12

7

TOÁN

TỰ LUẬN

 

Kon Tum, ngày 03 tháng 12 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

 

panner nq29