Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch kiểm tra Học kì 2 - NH 2011-2012 (Khối 12)

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ II – LỚP 12

Năm học 2011 – 2012

Thực hiện công văn số 364/SGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 4 năm 2012 về việc Hướng dẫn kiểm tra học kì II năm học 2011 – 2012 cấp THCS, THPT;

1. HÌNH THỨC KIỂM TRA

- Tự luận gồm các môn: Toán, Văn, Sử, Địa.

- Trắc nghiệm gồm các môn: Hóa, Tiếng anh.

2. CẤP RA ĐỀ: Sở ra đề    

3. THỜI GIAN KIỂM TRA: ngày 26, 27, 28 tháng 4 năm 2012

KIỂM TRA BUỔI SÁNG

Ngày

Thứ

Môn

Hình thức

26/4/2012

5

Ngữ Văn

Địa Lí

Tự Luận

Tự Luận

27/4/2012

6

Lịch Sử

Hóa Học

Tự Luận

TNKQ

28/4/2012

7

Toán

Tiếng Anh

Tự Luận

TNKQ

4. THỜI LƯỢNG - Ngữ văn, Toán: 90 phút/môn.

- Các môn còn lại: 45 phút/môn.

5. CẤU TRÚC ĐỀ

- Đối với các môn Toán, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề thi mỗi môn gồm 2 phần:

+ Phần chung cho tất cả các học sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình Chuẩn

và chương trình Nâng cao;

+ Phần riêng cho học sinh học theo từng chương trình.

  • Ban KHTN: Các môn Toán, Hóa học: làm phần chương trình Nâng cao, các môn còn lại làm chương trình Chuẩn;
  • Ban Cơ bản: tất cả các môn đều làm phần chương trình Chuẩn.

Nếu HS làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm điểm.

- Đối với môn Tiếng Anh: đề thi chỉ có phần chung cho tất cả các học sinh, ra theo nội dung giống

nhau giữa hai chương trình, không có phần riêng.

6. NỘI DUNG ĐỀ

Đảm bảo các yêu cầu sau:

- Kiểm tra theo chuẩn kiến thức và kỹ năng trong phạm vi nội dung chương trình môn học ở học kì II năm học 2011-2012 (đã được giảm tải); trong đó, kiểm tra mức độ kiến thức, kỹ năng cơ bản tối thiểu 65% (ứng với 6.5 điểm) tương ứng với mức độ trung bình và mức độ nâng cao (khá-giỏi) 35% (ứng với 3.5đ).

- Phải phân loại được trình độ HS, phù hợp với thời lượng quy định đối với từng môn học.

- Nội dung kiểm tra phải theo hướng làm cho học sinh biết vận dụng kiến thức, hạn chế lối học vẹt, ghi nhớ máy móc.


Kon Tum, ngày 13 tháng 4 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

 

banner x2019