Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường NH 2011-2012

TRƯỜNG THPT KON TUM

KẾ HOẠCH HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2011 – 2012

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Trường THPT xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011-2012 như sau:

I. Mục đích hội thi

1. Tuyển chọn, công nhận và vinh danh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học;

2. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên.

3. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

II. Đối tượng và điều kiện dự thi

Giáo viên giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, có xếp loại thi đua trong năm học trước từ loại tốt trở lên. (không phải là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kì 2009 - 2013)

III. Nội dung thi. Người dự thi phải thi đủ các nội dung sau:

ND 1. Giảng dạy 2 tiết (1 tiết tự chọn, 1 tiết bắt buộc) trong chương trình tại thời điểm diễn ra hội thi trong đó có ít nhất 1 tiết dạy có ứng dụng CNTT.

ND 2. Kiểm tra năng lực kiến thức về phương pháp giảng dạy bộ môn, về nghiệp vụ sư phạm. (bài kiểm tra năng lực);  thi tự luận.

ND 3. Viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc NCKHSPƯD.

IV. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi

Được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường phải có:

ND 1. 02 tiết dạy từ khá trở lên trong có ít nhất 1 tiết xếp loại giỏi

ND 2. điểm từ 8/10 điểm trở lên

ND 3. điểm từ 6/10 điểm trở lên

V. Thời gian Hội thi

1. Thi ND1 (tiết dạy):                     tuần 12 (ngày 10/11/2011)

2. Thi ND2 (kiểm tra năng lực):       tuần 13 (ngày 17/11/2011)

3. ND3 (Sáng kiến kinh nghiệm hoặc NCKHSPƯD), nộp vào thời điểm: sau kiểm tra HK1 nhưng trước tết Nguyên đán 2011.


Kon Tum, ngày 21/10/2011

HIỆU TRƯỞNG

 

panner20 11