Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch kiểm tra BD lần 1 NH 2012-2013

KẾ HOẠCH KIỂM TRA BỒI DƯỠNG LỚP 10, 11

LẦN 1; NĂM HỌC 2012 - 2013

I. MỤC ĐÍCH

- Nhằm đánh giá quá trình dạy và học từ đầu năm đến nay, từ đó giúp cho GV và HS điều chỉnh phương pháp dạy và học phù hợp;

- Đánh giá, xác nhận học lực của học sinh; trên cơ sở đó kích thích học sinh phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập;

- Chấn chỉnh việc dạy thêm và học thêm tràn lan;

- Giúp cho GV và HS đánh giá đúng năng lực của học sinh, từ đó định hướng cho việc thi ĐH có hiệu quả cao nhất.

II. KẾ HOẠCH

1. Thời gian kiểm tra: tuần 10 và 11 (tháng 10 năm 2012)

Cụ thể như sau:

* Khối 10; Kiểm tra BUỔI SÁNG

Ngày/thứ

Lớp

Môn

27/10/2012

(thứ 7)

10A1, A2, A3

TOÁN

10A4

TOÁN

10D1

TOÁN

29/10/2012

(thứ 2)

10A1, A2, A3

HÓA, LÍ

10A4

T.ANH, LÍ

10D1

T.ANH, VĂN

* Khối 11; Kiểm tra BUỔI CHIỀU

Ngày

Lớp

Môn

25/10/2012

(thứ 5)

11A1,A2,A3

TOÁN

11A6

TOÁN

27/10/2012

(thứ 7)

11B,A2,A3

LÍ, HÓA

11A1

VĂN, T.ANH

2. Hình thức và thời lượng kiểm tra

- Toán, Văn (90 phút/môn):               Hình thức Tự luận

- Lý, Hóa, Tiếng Anh (60 phút/môn):   Hình thức Tự luận

3. Mức độ và cấu trúc đề

- 10% biết, 25% hiểu, 40% vận dụng thấp, 25% vận dụng cao

- Kiến thức kiểm tra đến hết tuần 9 và một số kiến thức cơ bản lớp dưới.

Kon Tum, ngày 10 tháng 10 năm 2012

P.HIỆU TRƯỞNG

 

panner nq29