Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch thi thử ĐH lần 1 NH 2012-2013

KẾ HOẠCH THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

LẦN 1; NĂM HỌC 2012 - 2013

I. Mục đích

- Nhằm đánh giá quá trình dạy và học từ đầu năm đến nay, từ đó giúp cho GV và HS điều chỉnh phương pháp dạy và học phù hợp;

- Đánh giá, xác nhận học lực học sinh; tiếp cận thi Đại học, trên cơ sở đó kích thích học sinh phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập;

- Chấn chỉnh việc dạy thêm và học thêm tràn lan;

- Giúp cho GV và HS có cơ sở tư vấn, lựa chọn trường thi ĐH và CĐ phù hợp.

II. Kế hoạch cụ thể

1. Thời gian thi: Buổi chiều các ngày thứ 5, 7 tuần 9 (ngày 18, 20/10 năm 2012)

Cụ thể như sau:

LỚP

THỨ 5 (18/10/2012)

THỨ 7 (20/10/2012)

12A1à12A5; 12A7à12A12

TOÁN, SINH

HÓA, LÝ

12A6

TOÁN

T.ANH, LÝ

12A13

SỬ

ĐỊA, VĂN

12A14

TOÁN

TIẾNG ANH, VĂN

2. Hình thức thi và thời lượng

- Toán (90 phút); Văn (90 phút); Sử (60 phút); Địa (60 phút): Hình thức Tự luận

- Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh (60 phút/môn): Hình thức TNKQ

3. Mức độ và cấu trúc đề

- 10% biết, 25% hiểu, 40% vận dụng thấp, 25% vận dụng cao (Khoảng 75% mức độ đề thi ĐH)

- Kiến thức thi đến hết tuần 8 và một số kiến thức cơ bản lớp 10, 11.

4. HS có mặt tại phòng thi: 13h45’

Kontum, ngày 8 tháng 10 năm 2012

P.HIỆU TRƯỞNG

 

panner nq29