Website chạy tốt với IE 8 trở lên và tốt nhất trên Firefox hoặc Chrome - màn hình 1024x768

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lịch kiểm tra tuần 26 (14-19/02/11)

Thứ

Tiết

Môn

Hình thức

Lớp

Ngày/tháng

Giáo viên coi

3

5

Toán

TL

12

Sáng 15/02/2011

Đôn, Thoa, Tùng, Vy, Cường, Nguyên, Linh, Trinh, Nhường, Vạn, Xuyên, Khôi, Xuân, Chiến(văn).

4

5

Tin

TNKQ

12

Sáng 16/02/2011

Nhung, Tâm, Vũ , L.Anh, Thủy(văn), Linh(văn), Dũng(Lý), Trang(Lý), Hoa(Lý), Huyền(Lý), Hương(Hóa), Yến(Lý), Giang(Lý), Thanh(Hóa), Phương(Hóa), Hiếu(Hóa), Vy(sinh), Hạ(Sinh)

5

5

AV

TNKQ

12

Sáng 17/02/2011

Trinh, Châu, Hoài, Như, Dương, Hương, Lý, Thanh, Thoa, Hiền Thủy(sinh), Phong(sinh),Uyên(sinh), Phương(Hóa), Linh(văn), L. Anh, Thủy(văn), , Huyền(văn).

5

5

Toán

TL

11B

Sáng 17/02/2011

Vạn, Linh, Xuyên, Nguyên

6

5

CN

TNKQ

12

Sáng 18/02/2011

Trừng, Long, T.Hà, Nga, Ngà, Thảo, LHà, T. Hà, Vương, Lý(AV), Thanh(AV), Hương(AV), Thoa(AV), Thanh(văn), Hiền(văn), Chiến(văn), Thương(Địa), Hoàng(Địa),Vân(địa),


 

BGD NQ29