Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 03/06/2024

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10A1 50 1 12C1 50
2 10A2 50 2 12C2 50
3 10A3 50 3 12C3 50
4 10A4 50 4 12C4 50
5 10A5 50 5 12C5 50
6 10A6 50 6 12C6 50
7 10A7 50 7 12C7 50
8 10A8 50 8 12C8 50
9 10A9 50 9 12C9 50
10 10A10 50 10 12C10 50
11 10A11 50 11 12C11 50
12 11B1 50 12 12C12 50
13 11B2 50 13 CLB1(L) 50
14 11B3 50 14 CLB2(Đ) 50
15 11B4 50 15 CLB3(ĐC) 50
16 11B5 50 16 CLB4(P) 50
17 11B6 50 17    
18 11B7 50 18    
19 11B8 50 19    
20 11B9 50 20    
21 11B10 50 21    
22 11B11 50 22    
23 11B12 50 23    
24 12C1 50 24    
25 12C2 50 25    
26 12C3 50 26    
27 12C4 50 27    
28 12C5 50 28    
29 12C6 50 29    
30 12C7 50 30    
31 12C8 50 31    
32 12C9 50 32    
33 12C10 50 33    
34 12C11 50 34    
35 12C12 50 35    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 03-06-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net