Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 03/05/2023

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Nguyễn Ngọc Duyệt 0 0
Nguyễn Công Lập 0 0
Nguyễn Thị Ngân Thoa 0 0
Phạm Bình Nguyên 0 0
Võ Văn Tùng 0 0
Phan Thanh Xuyên Toán 12C1(6), 12C11(6) 12 12
Nguyễn Thị Xuân 0 0
Đỗ ánh Linh Toán 12C2(6) 6 6
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán 12C4(6), 12C9(6) 12 12
Trần Thị Nhường 0 0
Nguyễn Trọng Khôi 0 0
Nguyễn Thị Thu Hiền Sinh hoạt 12C6(1) 13 13
Toán 12C3(6), 12C6(6)
Nguyễn Thị Phương Thảo 0 0
Nguyễn Hoàng Vi 0 0
Nguyễn Thị Hồng ánh Sinh hoạt 12C5(1) 13 13
Toán 12C5(6), 12C10(6)
Võ Đức Toàn Toán 12C7(6), 12C8(6) 12 12
Lưu Công Trừng 0 0
Ngô Thị Hải Minh 12C1(5), 12C6(5) 10 10
Nguyễn Thị Mỹ Khánh Sinh hoạt 12C4(1) 11 11
12C4(5), 12C5(5)
Nguyễn Thanh Phong 0 0
Hoàng Thị Huyền Trang 0 0
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 0 0
Cao Thanh Long 0 0
Phan Thị Kim Hoa 0 0
Lê Thị Hoan 12C2(5), 12C7(5) 10 10
Trần Thị Thanh Phương 0 0
Đoàn Thị Thanh Huyền Sinh hoạt 12C11(1) 1 1
Vũ Thị Giang 0 0
Hà Quốc Dũng Sinh hoạt 12C3(1) 11 11
12C3(5), 12C8(5)
Lê Thị Diệu Tuyền Hóa 12C2(5), 12C8(5) 10 10
Đỗ như Thanh Cao 0 0
Trương Thị Tố Thanh Sinh hoạt 12C1(1) 11 11
Hóa 12C1(5), 12C3(5)
Phan Thị Tuyết Nhung Hóa 12C4(5) 5 5
Bế Thị Mai Hương Hóa 12C5(5) 5 5
Đặng Thị Minh Hiếu 0 0
Phạm Thị Khánh Phương Hóa 12C6(5) 5 5
Phan Thị Thanh Nhàn 0 0
Hồ Ngọc Vân Hà Hóa 12C7(5) 5 5
Lê Thị Thu Nga 0 0
Huỳnh Thị Phong Sinh 12C1(5), 12C5(5) 10 10
Phạm Thị Thuỷ Sinh hoạt 12C8(1) 11 11
Sinh 12C6(5), 12C8(5)
Thái Vi Hạ 0 0
Vũ Thuỵ Khánh Uyên 0 0
Trần Thị Hưng Sinh hoạt 12C2(1) 11 11
Sinh 12C2(5), 12C4(5)
Hoàng Anh Tuấn 0 0
Lê Thị Cẩm Thạch Sinh 12C3(5), 12C7(5) 10 10
Phạm Như Dạ Thảo Văn 12C3(5), 12C11(5) 10 10
Võ Thị Quỳnh Như Văn 12C2(5), 12C6(5) 10 10
Đậu Thị Nguyệt Sinh hoạt 12C10(1) 6 6
Văn 12C10(5)
Trần Thị Thanh Sinh hoạt 12C9(1) 6 6
Văn 12C9(5)
Lê Thị Minh Hiền Văn 12C4(5), 12C8(5) 10 10
Nguyễn Thị Thúy Hồng 0 0
Trần Thị Thuỳ Linh 0 0
Nguyễn Thị Lan Anh 0 0
Nguyễn Thị Dịu Huyền 0 0
Đinh Thị Thu Thuỷ 0 0
Lê Thị Kim Thùy Văn 12C1(5), 12C5(5), 12C7(5) 15 15
Bùi Thị Lanh 0 0
Nguyễn Thị Ngà Sử 12C9(3) 3 3
Trần Thị Bích Nga 0 0
Nguyễn Thị Thu Hà 0 0
Trần Trọng Phương GDCD 12C10(2) 2 2
Nguyễn Thị Thu Thảo Sử 12C10(3), 12C11(3) 6 6
Trần Quốc Vương GDCD 12C9(2), 12C11(2) 4 4
Lương Thị Thu Hà 0 0
Lê Thị Kiều Châu Tiếng Anh 12C6(5), 12C8(5), 12C9(5), 12C11(5) 20 20
Nguyễn Thị Thoa Sinh hoạt 12C7(1) 11 11
Tiếng Anh 12C2(5), 12C7(5)
Đỗ Thị Kim Thanh 0 0
Lê Đoàn Thùy Dương 0 0
Bùi Thị Thu Bình Tiếng Anh 12C3(5), 12C10(5) 10 10
Đỗ Thị Thanh Hương 0 0
Nguyễn Thị Hiền Tiếng Anh 12C1(5), 12C4(5), 12C5(5) 15 15
Nguyễn Thị Hoa Lý 0 0
Đặng Thị Ti Na 0 0
Huỳnh Thị Thu Hiền 0 0
Nguyễn Duy Quốc Địa 12C9(2), 12C11(2) 4 4
Hoàng Thị Cẩm Vân 0 0
Huỳnh Thị Hoàng Địa 12C10(2) 2 2
Hồ Thị Mai 0 0
Văn Ngọc Tường 0 0
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 0 0
Lê Quang Vũ 0 0
Huỳnh Lê Khắc Chiến 0 0
Phạm Khánh Thiện 0 0
Nguyễn Vinh Quang 0 0
Đỗ Văn Doanh 0 0
Lý Nguyễn Lễ 0 0
Nguyễn Quang Thiết 0 0
Thái Duy Đương 0 0
Nguyễn Bảo Đức 0 0
Trần Kim Phong 0 0
Hoàng Thị Cẩm Vân 0 0
Hoàng Thị Cẩm Vân 0 0
Bế Thị Mai Hương 0 0
Bế Thị Mai Hương 0 0
Thái Duy Đương 0 0
Nguyễn Vinh Quang 0 0
Nguyễn Vinh Quang 0 0
Nguyễn Vinh Quang 0 0
Lý Nguyễn Lễ 0 0
Nguyễn Bảo Đức 0 0
Trần Kim Phong 0 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 04-06-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net