Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 05/02/2023

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Nguyễn Ngọc Duyệt 0 0
Nguyễn Công Lập 0 0
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán 12C11(3), 11B9(3) 7 7
Toán TC 12C11(1), 11B9(0)
Phạm Bình Nguyên 0 0
Võ Văn Tùng Toán 11B6(3), 11B10(3), 11B11(3) 9 9
Phan Thanh Xuyên Toán 12C1(3), 10A1(3) 8 8
Toán TC 12C1(1)
Toán CĐ 10A1(1)
Nguyễn Thị Xuân Sinh hoạt 11B5(1) 7 7
Toán 11B5(3), 11B12(3)
Đỗ ánh Linh Toán 12C2(3), 10A4(3), 10A6(3) 12 12
Toán TC 12C2(1)
Toán CĐ 10A4(1), 10A6(1)
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán 12C4(3), 12C9(3), 11B8(3) 11 11
Toán TC 12C4(1), 12C9(1), 11B8(0)
Trần Thị Nhường Sinh hoạt 10A2(1) 12 12
Toán 10A2(3), 10A9(3), 10A12(3)
Toán CĐ 10A2(1), 10A9(1), 10A12(0)
Nguyễn Trọng Khôi Toán 10A5(3), 10A7(3), 10A11(3) 11 11
Toán CĐ 10A5(1), 10A7(1), 10A11(0)
Nguyễn Thị Thu Hiền Sinh hoạt 12C6(1) 12 12
Toán 12C3(3), 12C6(3), 11B1(3)
Toán TC 12C3(1), 12C6(1), 11B1(0)
Nguyễn Thị Phương Thảo Sinh hoạt 11B3(1) 7 7
Toán 11B3(3), 10A10(3)
Nguyễn Hoàng Vi Toán 11B2(3), 11B4(3), 11B7(3) 9 9
Nguyễn Thị Hồng ánh Sinh hoạt 12C5(1) 13 13
Toán 12C5(3), 12C10(3), 10A8(3)
Toán TC 12C5(1), 12C10(1)
Toán CĐ 10A8(1)
Võ Đức Toàn Toán 12C7(3), 12C8(3), 10A3(3) 12 12
Toán TC 12C7(1), 12C8(1)
Toán CĐ 10A3(1)
Lưu Công Trừng 11B2(2), 11B3(2), 11B10(2) 6 6
Ngô Thị Hải Minh 12C1(2), 12C6(2) 8 8
Lý TC 12C1(1), 12C6(1)
C nghệ CN 12C1(1), 12C6(1)
Nguyễn Thị Mỹ Khánh Sinh hoạt 12C4(1) 11 11
12C4(2), 12C5(2), 11B4(2)
Lý TC 12C4(1), 12C5(1), 11B4(0)
C nghệ CN 12C4(1), 12C5(1)
Nguyễn Thanh Phong 11B6(2), 11B11(2) 9 9
C nghệ CN 11B1(1), 11B2(1), 11B6(1), 11B10(1), 11B12(1)
Hoàng Thị Huyền Trang 0 0
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 11B5(2), 11B8(2) 8 8
C nghệ CN 11B5(1), 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1)
Cao Thanh Long Sinh hoạt 11B11(1) 10 10
C nghệ CN 11B3(1), 11B4(1), 11B11(1)
CN Thiết kế 10A9(2), 10A10(2), 10A11(2)
Phan Thị Kim Hoa Sinh hoạt 10A4(1) 10 10
11B9(2), 11B12(2), 10A4(2), 10A8(2)
Lý CĐ 10A4(1)
Lê Thị Hoan 12C2(2), 12C7(2), 10A1(2) 11 11
Lý TC 12C2(1), 12C7(1)
Lý CĐ 10A1(1)
C nghệ CN 12C2(1), 12C7(1)
Trần Thị Thanh Phương Sinh hoạt 10A5(1) 9 9
12C9(2), 10A5(2), 10A7(2)
Lý CĐ 10A5(1)
C nghệ CN 12C9(1)
Đoàn Thị Thanh Huyền Sinh hoạt 12C11(1) 10 10
12C11(2), 10A3(2), 10A9(2)
Lý CĐ 10A3(1), 10A9(1)
C nghệ CN 12C11(1)
Vũ Thị Giang Sinh hoạt 11B1(1) 9 9
12C8(2), 11B1(2), 11B7(2)
Lý TC 12C8(1), 11B1(0), 11B7(0)
C nghệ CN 12C8(1)
Hà Quốc Dũng Sinh hoạt 12C3(1) 13 13
12C3(2), 12C10(2), 10A2(2), 10A6(2)
Lý TC 12C3(1)
Lý CĐ 10A2(1)
C nghệ CN 12C3(1), 12C10(1)
Lê Thị Diệu Tuyền Hóa 12C2(2), 12C8(2), 11B1(2) 7 7
Hóa TC 12C2(1), 11B1(0)
Đỗ như Thanh Cao Hóa 12C9(2), 11B3(2), 11B4(2), 11B10(2), 11B12(2) 10 10
Trương Thị Tố Thanh Sinh hoạt 12C1(1) 10 10
Hóa 12C1(2), 12C3(2), 10A4(2)
Hóa TC 12C1(1), 12C3(1)
Hóa CĐ 10A4(1)
Phan Thị Tuyết Nhung Hóa 12C4(2), 12C10(2), 10A1(2), 10A5(2) 11 11
Hóa TC 12C4(1)
Hóa CĐ 10A1(1), 10A5(1)
Bế Thị Mai Hương Sinh hoạt 10A9(1) 12 12
Hóa 12C5(2), 10A2(2), 10A9(2)
Hóa TC 12C5(1)
Hóa CĐ 10A2(1), 10A9(1)
HĐTN 10A7(1), 10A10(1)
Đặng Thị Minh Hiếu Hóa 11B5(2), 11B6(2), 11B7(2), 11B9(2), 11B11(2) 10 10
Phạm Thị Khánh Phương Sinh hoạt 11B2(1) 8 8
Hóa 12C6(2), 11B2(2), 11B8(2)
Hóa TC 12C6(1), 11B2(0), 11B8(0)
Phan Thị Thanh Nhàn Sinh hoạt 10A6(1) 9 9
Hóa 12C11(2), 10A6(2), 10A8(2)
Hóa CĐ 10A6(1), 10A8(1)
Hồ Ngọc Vân Hà Sinh hoạt 10A3(1) 10 10
Hóa 12C7(2), 10A3(2), 10A7(2)
Hóa TC 12C7(1)
Hóa CĐ 10A3(1), 10A7(1)
Lê Thị Thu Nga 0 0
Huỳnh Thị Phong Sinh 12C1(1), 12C5(1), 10A2(2), 10A6(2) 9 9
Sinh TC 12C1(1), 12C5(1)
Sinh CĐ 10A6(1)
Phạm Thị Thuỷ Sinh hoạt 12C8(1) 8 8
Sinh 12C6(1), 12C8(1), 12C11(1), 11B1(2)
Sinh TC 12C6(1), 12C8(1)
Thái Vi Hạ Sinh 11B4(2), 11B5(2), 10A1(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A7(2) 13 13
Sinh CĐ 10A7(1)
Vũ Thuỵ Khánh Uyên Sinh hoạt 11B6(1) 13 13
Sinh 11B3(2), 11B6(2), 11B7(2), 11B9(2), 11B11(2), 10A5(2)
Trần Thị Hưng Sinh hoạt 12C2(1) 9 9
Sinh 12C2(1), 12C4(1), 12C10(1), 10A8(2)
Sinh TC 12C2(1), 12C4(1)
Sinh CĐ 10A8(1)
Hoàng Anh Tuấn Sinh 11B10(2), 11B12(2) 8 8
CN trồng trọt 10A8(2), 10A12(2)
Lê Thị Cẩm Thạch Sinh hoạt 11B8(1) 10 10
Sinh 12C3(1), 12C7(1), 12C9(1), 11B2(2), 11B8(2)
Sinh TC 12C3(1), 12C7(1)
Phạm Như Dạ Thảo Văn 12C3(3), 12C11(3), 10A12(3) 10 10
Văn CĐ 10A12(1)
Võ Thị Quỳnh Như Văn 12C2(3), 12C6(3), 11B3(3), 11B5(3) 12 12
Đậu Thị Nguyệt Sinh hoạt 12C10(1) 11 11
Văn 12C10(3), 11B2(3), 11B6(3)
Văn TC 12C10(1)
Trần Thị Thanh Sinh hoạt 12C9(1) 12 12
Văn 12C9(3), 10A5(3), 10A11(3)
Văn TC 12C9(1)
Văn CĐ 10A11(1)
Lê Thị Minh Hiền Văn 12C4(3), 12C8(3), 11B10(3) 9 9
Nguyễn Thị Thúy Hồng Sinh hoạt 11B4(1) 10 10
Văn 12C1(3), 12C7(3), 11B4(3)
Trần Thị Thuỳ Linh Sinh hoạt 10A1(1) 13 13
Văn 10A1(3), 10A2(3), 10A4(3), 10A6(3)
Nguyễn Thị Lan Anh 0 0
Nguyễn Thị Dịu Huyền Sinh hoạt 11B9(1) 10 10
Văn 11B1(3), 11B7(3), 11B9(3)
Đinh Thị Thu Thuỷ Sinh hoạt 10A8(1) 10 10
Văn 11B8(3), 11B11(3), 10A8(3)
Lê Thị Kim Thùy Sinh hoạt 10A10(1) 11 11
Văn 12C5(3), 10A9(3), 10A10(3)
Văn CĐ 10A10(1)
Bùi Thị Lanh Sinh hoạt 11B12(1) 10 10
Văn 11B12(3), 10A3(3), 10A7(3)
Nguyễn Thị Ngà Sử 12C5(1), 12C7(1), 12C9(1), 10A2(2), 10A3(2), 10A5(2) 10 10
Sử TC 12C9(1)
Trần Thị Bích Nga Sử 11B1(1), 11B2(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1), 11B11(1), 11B12(1) 14 14
GDCD 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1), 11B10(1)
Nguyễn Thị Thu Hà Sử 12C1(1), 12C2(1), 12C3(1), 12C4(1), 12C6(1), 12C8(1) 14 14
GDCD 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 11B11(1), 11B12(1)
Trần Trọng Phương Sử 10A4(2), 10A10(2) 14 14
Sử CĐ 10A10(1)
GDCD 12C1(1), 12C2(1), 12C3(1), 12C4(1), 12C5(1), 12C6(1), 12C7(1), 12C8(1), 12C10(1)
Nguyễn Thị Thu Thảo Sử 12C10(1), 12C11(1), 10A1(2), 10A6(2), 10A8(2), 10A12(2) 13 13
Sử TC 12C10(1), 12C11(1)
Sử CĐ 10A12(1)
Trần Quốc Vương Sinh hoạt 10A12(1) 10 10
GDCD 12C9(1), 12C11(1)
GDKT PL 10A10(2), 10A11(2), 10A12(2)
GDKTPL CĐ 10A12(1)
Lương Thị Thu Hà Sinh hoạt 10A7(1) 10 10
Sử 11B3(1), 11B10(1), 10A7(2), 10A9(2), 10A11(2)
Sử CĐ 10A11(1)
Lê Thị Kiều Châu Tiếng Anh 12C6(3), 12C8(3), 12C9(3), 12C11(3) 15 15
T Anh TC 12C8(1), 12C9(1), 12C11(1)
Nguyễn Thị Thoa Sinh hoạt 12C7(1) 10 10
Tiếng Anh 12C2(3), 12C7(3), 11B11(3)
Đỗ Thị Kim Thanh Tiếng Anh 10A2(3), 10A4(3), 10A7(3), 10A9(3), 10A11(3) 15 15
Lê Đoàn Thùy Dương Tiếng Anh 11B1(3), 11B3(3), 11B12(3), 10A10(3) 12 12
Bùi Thị Thu Bình Tiếng Anh 12C3(3), 12C10(3), 11B2(3), 11B9(3) 13 13
T Anh TC 12C10(1), 11B2(0), 11B9(0)
Đỗ Thị Thanh Hương 0 0
Nguyễn Thị Hiền Tiếng Anh 12C1(3), 12C4(3), 12C5(3), 11B8(3), 11B10(3) 15 15
Nguyễn Thị Hoa Lý Tiếng Anh 11B5(3), 11B7(3), 10A3(3), 10A6(3), 10A8(3) 15 15
Đặng Thị Ti Na Tiếng Anh 11B4(3), 11B6(3), 10A1(3), 10A5(3), 10A12(3) 15 15
Huỳnh Thị Thu Hiền 0 0
Nguyễn Duy Quốc Địa 12C4(2), 12C7(2), 12C9(2), 12C11(2), 11B1(1), 11B4(1), 11B6(1), 11B7(1), 11B8(1), 11B10(1) 14 14
Hoàng Thị Cẩm Vân Địa 12C1(2), 12C3(2), 12C6(2), 12C8(2), 11B9(1), 11B11(1), 10A12(2) 14 14
HĐTN 10A1(1), 10A4(1)
Huỳnh Thị Hoàng Sinh hoạt 10A11(1) 14 14
Địa 12C2(2), 12C5(2), 12C10(2), 11B2(1), 11B3(1), 11B5(1), 11B12(1), 10A11(2)
Địa CĐ 10A11(1)
Hồ Thị Mai Địa 10A10(2) 3 3
Địa CĐ 10A10(1)
Văn Ngọc Tường Tin 12C2(1), 12C10(1), 11B5(2), 11B8(2), 11B10(2), 10A4(2), 10A9(2) 12 12
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Sinh hoạt 11B7(1) 8 8
Tin 12C1(1), 12C5(1), 12C11(1), 11B1(2), 11B7(2)
Lê Quang Vũ Tin 12C3(1), 12C9(1), 11B6(2), 11B11(2), 10A2(2), 10A11(2) 10 10
Huỳnh Lê Khắc Chiến Tin 12C4(1), 12C8(1), 11B4(2), 11B9(2), 10A1(2), 10A6(2), 10A7(2), 10A12(2) 14 14
Phạm Khánh Thiện Tin 12C6(1), 12C7(1), 11B2(2), 11B3(2), 11B12(2), 10A3(2), 10A5(2), 10A10(2) 14 14
Nguyễn Vinh Quang 0 0
Đỗ Văn Doanh GDQP 11B1(1), 11B2(1), 11B3(1), 11B4(1), 11B5(1), 11B6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1), 10A10(1), 10A11(1), 10A12(1) 12 12
Lý Nguyễn Lễ 0 0
Nguyễn Quang Thiết GDQP 11B7(1), 11B8(1), 11B9(1), 11B10(1), 11B11(1), 11B12(1), 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1) 12 12
Thái Duy Đương 0 0
Nguyễn Bảo Đức 0 0
Trần Kim Phong 0 0
Hoàng Thị Cẩm Vân HĐTN 10A2(1), 10A5(1) 2 2
Hoàng Thị Cẩm Vân HĐTN 10A3(1), 10A6(1) 2 2
Bế Thị Mai Hương HĐTN 10A8(1), 10A11(1) 2 2
Bế Thị Mai Hương HĐTN 10A9(1), 10A12(1) 2 2

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 05-02-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net