SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Phạm Bình Nguyên Toán 12C1(6), 12C9(6), 12
Võ Văn Tùng Toán 12C11(6), 6
Trương Văn Vạn Toán 12C5(6), 12C12(6), 12
Phan Thanh Xuyên Toán 12C7(6), 12C13(6), 12
Đỗ ánh Linh Toán 12C2(6), 12C8(6), 12
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán 12C3(6), 6
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán 12C4(6), 6
Nguyễn Thị Phương Thảo Toán 12C10(6), 6
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán 12C6(6), 12C14(6), 12
Ngô Thị Hải Minh 12C1(5), 12C6(5), 10
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 12C3(5), 12C8(5), 10
Lê Thị Hoan 12C4(5), 12C5(5), 10
Vũ Thị Giang 12C9(5), 5
Hà Quốc Dũng 12C2(5), 12C7(5), 10
Lê Thị Diệu Tuyền Hoá 12C1(5), 12C3(5), 10
Trương Thị Tố Thanh Hoá 12C4(5), 12C9(5), 10
Phan Thị Tuyết Nhung Hoá 12C2(5), 12C8(5), 10
Phạm Thị Khánh Phương Hoá 12C5(5), 5
Phan Thị Thanh Nhàn Hoá 12C6(5), 5
Hồ Ngọc Vân Hà Hoá 12C7(5), 5
Huỳnh Thị Phong Sinh 12C1(4), 12C6(4), 12C8(4), 12
Phạm Thị Thuỷ Sinh 12C4(4), 12C5(4), 8
Trần Thị Hưng Sinh 12C2(4), 12C7(4), 8
Lê Thị Cẩm Thạch Sinh 12C3(4), 12C9(4), 8
Phạm Như Dạ Thảo Văn 12C8(5), 12C11(5), 12C14(5), 15
Võ Thị Quỳnh Như Văn 12C5(5), 12C6(5), 10
Đậu Thị Nguyệt Văn 12C10(5), 5
Trần Thị Thanh Văn 12C13(5), 5
Lê Thị Minh Hiền Văn 12C3(5), 5
Nguyễn Thị Thúy Hồng Văn 12C1(5), 12C2(5), 10
Trần Thị Thuỳ Linh Văn 12C7(5), 12C9(5), 10
Lê Thị Kim Thùy Văn 12C4(5), 12C12(5), 10
Nguyễn Thị Ngà Sử 12C11(4), 12C13(4), 8
Nguyễn Thị Thu Thảo Sử 12C10(4), 12C12(4), 12C14(4), 12
Trần Quốc Vương GDCD 12C10(2), 12C11(2), 12C12(2), 12C13(2), 12C14(2), 10
Trần Trung Trinh T. Anh 12C10(5), 12C13(5), 12C14(5), 15
Lê Thị Kiều Châu T. Anh 12C2(5), 12C6(5), 12C12(5), 15
Nguyễn Thị Thoa T. Anh 12C7(5), 12C8(5), 12C9(5), 15
Đỗ Thị Kim Thanh T. Anh 12C3(5), 12C11(5), 10
Nguyễn Thị Hiền T. Anh 12C1(5), 12C4(5), 12C5(5), 15
Nguyễn Duy Quốc Địa 12C13(4), 4
Hoàng Thị Cẩm Vân Địa 12C11(4), 12C12(4), 8
Hồ Thị Mai Địa 12C10(4), 12C14(4), 8

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 6.0 on 18-6-2022