Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 05/02/2023

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Nguyễn Ngọc Duyệt 0 0
Nguyễn Công Lập 0 0
Nguyễn Thị Ngân Thoa Toán TC 12C11(0), 11B9(1) 9 9
Toán DTC 12TCD3(4), 11TCD2(4), 12C3(0), 11B9(0)
Phạm Bình Nguyên 0 0
Võ Văn Tùng Toán TC 11B6(1), 11B10(1), 11B11(1) 15 15
Toán DTC 11TCA5(4), 11TCD3(4), 11TCD4(4), 11B6(0), 11B10(0), 11B11(0)
Phan Thanh Xuyên Toán DTC 12TCA1(4), 10TCA1(4), 12C1(0) 8 8
Nguyễn Thị Xuân Toán TC 11B5(1), 11B12(1) 10 10
Toán DTC 11TCA4(4), 11TCD5(4), 11B5(0), 11B12(0)
Đỗ ánh Linh Toán DTC 12TCA2(4), 10TCA4(4), 10TCB1(4), 12C2(0) 12 12
Bùi Thị Tuyết Trinh Toán TC 12C4(0), 12C9(0), 11B8(1) 13 13
Toán DTC 12TCA4(4), 12TCD1(4), 11TCE2(4), 12C4(0), 12C9(0), 11B8(0)
Trần Thị Nhường Toán DTC 10TCA2(4), 10TCA6(4), 10TCD3(4) 12 12
Nguyễn Trọng Khôi Toán DTC 10TCA5(4), 10TCB2(4), 10TCD2(4) 12 12
Nguyễn Thị Thu Hiền Toán TC 12C3(0), 12C6(0), 11B1(1) 13 13
Toán DTC 12TCA3(4), 12TCE2(4), 11TCA1(4), 12C6(0), 11B1(0)
Nguyễn Thị Phương Thảo Toán TC 11B3(1) 9 9
Toán DTC 11TCD1(4), 10TCD1(4), 11B3(0)
Nguyễn Hoàng Vi Toán TC 11B2(1), 11B4(1), 11B7(1) 15 15
Toán DTC 11TCA2(4), 11TCA3(4), 11TCE1(4), 11B2(0), 11B4(0), 11B7(0)
Nguyễn Thị Hồng ánh Toán DTC 12TCE1(4), 12TCD2(4), 10TCB3(4), 12C5(0), 12C10(0) 12 12
Võ Đức Toàn Toán DTC 12TCE3(4), 12TCB(4), 10TCA3(4), 12C7(0), 12C11(0) 12 12
Lưu Công Trừng Lý TC 11B2(1), 11B3(1), 11B10(1) 8 8
Lý DTC 11TCA2(3), 11TCD1(2), 11B2(0), 11B3(0)
Ngô Thị Hải Minh Lý DTC 12TCA1(3), 12TCE2(4), 12C1(0), 12C6(0) 7 7
Nguyễn Thị Mỹ Khánh Lý TC 12C4(0), 12C5(0), 11B4(1) 11 11
Lý DTC 12TCA4(3), 12TCE1(4), 11TCA3(3), 12C4(0), 12C5(0), 11B4(0)
Nguyễn Thanh Phong Lý TC 11B6(1), 11B11(1) 5 5
Lý DTC 11TCA5(3), 11B6(0)
Hoàng Thị Huyền Trang 0 0
Nguyễn Thị Ngọc Thảo Lý TC 11B5(1), 11B8(1) 9 9
Lý DTC 11TCA4(3), 11TCE2(4), 11B5(0), 11B8(0)
Cao Thanh Long 0 0
Phan Thị Kim Hoa Lý TC 11B9(1), 11B12(1) 5 5
Lý DTC 10TCA4(3)
Lê Thị Hoan Lý DTC 12TCA2(3), 12TCE3(4), 10TCA1(3), 12C3(0), 12C7(0) 10 10
Trần Thị Thanh Phương Lý DTC 10TCA5(3) 3 3
Đoàn Thị Thanh Huyền Lý DTC 10TCA3(3), 10TCA6(3) 6 6
Vũ Thị Giang Lý TC 12C8(0), 11B1(1), 11B7(1) 9 9
Lý DTC 11TCA1(3), 11TCE1(4), 11B1(0), 11B7(0)
Hà Quốc Dũng Lý DTC 12TCA3(3), 10TCA2(3), 12C2(0) 6 6
Lê Thị Diệu Tuyền Hóa TC 12C2(0), 11B1(1) 11 11
Hóa DTC 12TCA2(3), 12TCB(4), 11TCA1(3), 12C2(0), 12C8(0), 11B1(0)
Đỗ như Thanh Cao Hóa TC 11B4(1) 4 4
Hóa DTC 11TCA3(3), 11B4(0)
Trương Thị Tố Thanh Hóa DTC 12TCA1(3), 12TCA3(3), 10TCA4(3), 12C1(0), 12C3(0) 9 9
Phan Thị Tuyết Nhung Hóa DTC 12TCA4(3), 10TCA1(3), 10TCA5(3), 12C4(0) 9 9
Bế Thị Mai Hương Hóa DTC 10TCA2(3), 10TCA6(3) 6 6
Đặng Thị Minh Hiếu Hóa TC 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1) 9 9
Hóa DTC 11TCA4(3), 11TCA5(3), 11B5(0), 11B6(0)
Phạm Thị Khánh Phương Hóa TC 12C6(0), 11B2(1), 11B8(1) 5 5
Hóa DTC 11TCA2(3), 11B2(0)
Phan Thị Thanh Nhàn Hóa DTC 10TCB1(3), 10TCB3(3) 6 6
Hồ Ngọc Vân Hà Hóa DTC 10TCA3(3), 10TCB2(3) 6 6
Lê Thị Thu Nga 0 0
Huỳnh Thị Phong Sinh DTC 12TCA1(2), 10TCB1(3), 10TCB2(3), 12C1(0) 8 8
Phạm Thị Thuỷ Sinh DTC 12TCB(4), 11TCA1(2), 12C8(0), 11B1(0), 11B5(0) 6 6
Thái Vi Hạ 0 0
Vũ Thuỵ Khánh Uyên 0 0
Trần Thị Hưng Sinh DTC 12TCA2(2), 12TCA4(2), 10TCB3(3), 12C2(0), 12C4(0) 7 7
Hoàng Anh Tuấn 0 0
Lê Thị Cẩm Thạch Sinh DTC 12TCA3(2), 11TCA2(2), 12C3(0) 4 4
Phạm Như Dạ Thảo Văn TC 12C11(1) 9 9
Văn DTC 12TCD3(4), 10TCD3(4), 12C11(0)
Võ Thị Quỳnh Như Văn TC 11B3(1) 4 4
Văn DTC 11TCD1(3), 11B3(0)
Đậu Thị Nguyệt Văn DTC 12TCD2(4), 12C10(0) 4 4
Trần Thị Thanh Văn DTC 12TCD1(4), 10TCD2(4), 12C9(0) 8 8
Lê Thị Minh Hiền Văn TC 11B10(1) 5 5
Văn DTC 11TCD3(4), 11B10(0)
Nguyễn Thị Thúy Hồng 0 0
Trần Thị Thuỳ Linh 0 0
Nguyễn Thị Lan Anh 0 0
Nguyễn Thị Dịu Huyền Văn TC 11B9(1) 5 5
Văn DTC 11TCD2(4), 11B9(0)
Đinh Thị Thu Thuỷ Văn TC 11B11(1) 5 5
Văn DTC 11TCD4(4), 11B11(0)
Lê Thị Kim Thùy Văn DTC 10TCD1(4) 4 4
Bùi Thị Lanh Văn TC 11B12(1) 5 5
Văn DTC 11TCD5(4), 11B12(0)
Nguyễn Thị Ngà 0 0
Trần Thị Bích Nga 0 0
Nguyễn Thị Thu Hà 0 0
Trần Trọng Phương 0 0
Nguyễn Thị Thu Thảo 0 0
Trần Quốc Vương 0 0
Lương Thị Thu Hà 0 0
Lê Thị Kiều Châu T Anh DTC 12TCE2(4), 12TCD1(4), 12TCD3(4), 12C6(0), 12C9(0), 12C11(0) 12 12
Nguyễn Thị Thoa T Anh TC 11B11(1) 9 9
T Anh DTC 12TCE3(4), 11TCD4(4), 12C7(0), 11B11(0)
Đỗ Thị Kim Thanh T Anh DTC 10TCA2(2), 10TCA4(2), 10TCB2(2), 10TCA6(2), 10TCD2(4), 12C10(0) 12 12
Lê Đoàn Thùy Dương T Anh TC 11B1(1), 11B3(1), 11B12(1) 14 14
T Anh DTC 11TCD1(3), 11TCD5(4), 10TCD1(4), 11B3(0), 11B12(0)
Bùi Thị Thu Bình T Anh TC 12C10(0), 11B2(1), 11B9(1) 10 10
T Anh DTC 12TCD2(4), 11TCD2(4), 11B9(0)
Đỗ Thị Thanh Hương 0 0
Nguyễn Thị Hiền T Anh TC 11B8(1), 11B10(1) 14 14
T Anh DTC 12TCE1(4), 11TCE2(4), 11TCD3(4), 12C5(0), 11B8(0), 11B10(0)
Nguyễn Thị Hoa Lý T Anh TC 11B5(1), 11B7(1) 14 14
T Anh DTC 11TCA4(2), 11TCE1(4), 10TCA3(2), 10TCB1(2), 10TCB3(2), 11B7(0)
Đặng Thị Ti Na T Anh TC 11B4(1), 11B6(1) 14 14
T Anh DTC 11TCA3(2), 11TCA5(2), 10TCA1(2), 10TCA5(2), 10TCD3(4)
Huỳnh Thị Thu Hiền 0 0
Nguyễn Duy Quốc 0 0
Hoàng Thị Cẩm Vân 0 0
Huỳnh Thị Hoàng 0 0
Hồ Thị Mai 0 0
Văn Ngọc Tường 0 0
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 0 0
Lê Quang Vũ 0 0
Huỳnh Lê Khắc Chiến 0 0
Phạm Khánh Thiện 0 0
Nguyễn Vinh Quang 0 0
Đỗ Văn Doanh 0 0
Lý Nguyễn Lễ 0 0
Nguyễn Quang Thiết 0 0
Thái Duy Đương 0 0
Nguyễn Bảo Đức 0 0
Trần Kim Phong 0 0
Hoàng Thị Cẩm Vân 0 0
Hoàng Thị Cẩm Vân 0 0
Bế Thị Mai Hương 0 0
Bế Thị Mai Hương 0 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 05-02-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net