Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 19/02/2024

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Nguyễn Hải Nam 0 0
Nguyễn Công Lập 0 0
Lê Thị Thu Nga Sinh 12C9(2) 2 2
Phan Thanh Xuyên 0 0
Phạm Bình Nguyên Sinh hoạt 12C4(1) 1 1
Nguyễn Thị Hồng ánh 0 0
Nguyễn Hoàng Vi 0 0
Nguyễn Thị Ngân Thoa 0 0
Võ Văn Tùng 0 0
Nguyễn Thị Xuân 0 0
Đỗ ánh Linh 0 0
Bùi Thị Tuyết Trinh Sinh hoạt 12C9(1) 1 1
Trần Thị Nhường 0 0
Nguyễn Trọng Khôi 0 0
Nguyễn Thị Thu Hiền Sinh hoạt 12C5(1) 1 1
Nguyễn Thị Phương Thảo 0 0
Võ Đức Toàn 0 0
Ngô Thị Hải Minh 12C1(2), 12C3(2), 12C6(2) 6 6
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 12C4(2) 2 2
Nguyễn Thanh Phong 0 0
Hoàng Thị Huyền Trang 0 0
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 12C11(2) 2 2
Cao Thanh Long 0 0
Phan Thị Kim Hoa 0 0
Lê Thị Hoan 0 0
Trần Thị Thanh Phương 12C10(2) 2 2
Đoàn Thị Thanh Huyền 12C9(2) 2 2
Vũ Thị Giang 0 0
Hà Quốc Dũng Sinh hoạt 12C2(1) 7 7
12C2(2), 12C8(2), 12C12(2)
Lê Thị Diệu Tuyền Hóa 12C2(2), 12C6(2), 12C12(2) 6 6
Đỗ như Thanh Cao Hóa 12C11(2) 2 2
Trương Thị Tố Thanh Sinh hoạt 12C1(1) 3 3
Hóa 12C1(2)
Phan Thị Tuyết Nhung Hóa 12C4(2) 2 2
Bế Thị Mai Hương Hóa 12C8(2) 2 2
Đặng Thị Minh Hiếu Hóa 12C9(2), 12C10(2) 4 4
Phạm Thị Khánh Phương Hóa 12C5(2) 2 2
Phan Thị Thanh Nhàn Hóa 12C3(2) 2 2
Hồ Ngọc Vân Hà Sinh hoạt 12C7(1) 3 3
Hóa 12C7(2)
Huỳnh Thị Phong Sinh 12C1(2), 12C4(2) 4 4
Phạm Thị Thuỷ Sinh hoạt 12C8(1) 7 7
Sinh 12C2(2), 12C8(2), 12C11(2)
Thái Vi Hạ 0 0
Vũ Thuỵ Khánh Uyên 0 0
Trần Thị Hưng Sinh hoạt 12C10(1) 9 9
Sinh 12C5(2), 12C7(2), 12C10(2), 12C12(2)
Hoàng Anh Tuấn 0 0
Lê Thị Cẩm Thạch Sinh hoạt 12C6(1) 5 5
Sinh 12C3(2), 12C6(2)
Phạm Như Dạ Thảo Văn 12C9(3) 3 3
Võ Thị Quỳnh Như Văn 12C7(3), 12C10(3) 6 6
Đậu Thị Nguyệt Sinh hoạt 12C12(1) 4 4
Văn 12C12(3)
Trần Thị Thanh Sinh hoạt 12C3(1) 4 4
Văn 12C3(3)
Lê Thị Minh Hiền Văn 12C4(3), 12C8(3) 6 6
Nguyễn Thị Thúy Hồng Văn 12C1(3), 12C2(3), 12C5(3), 12C6(3) 12 12
Trần Thị Thuỳ Linh 0 0
Nguyễn Thị Lan Anh 0 0
Đinh Thị Thu Thuỷ 0 0
Lê Thị Kim Thùy Sinh hoạt 12C11(1) 4 4
Văn 12C11(3)
Bùi Thị Lanh 0 0
Nguyễn Thị Ngà Sử 12C3(2), 12C4(2), 12C7(2), 12C12(2) 8 8
Trần Thị Bích Nga 0 0
Nguyễn Thị Thu Hà Sử 12C1(2), 12C2(2), 12C5(2), 12C6(2) 8 8
Trần Trọng Phương Sử 12C11(2) 11 11
GDCD 12C1(1), 12C2(1), 12C3(1), 12C4(1), 12C5(1), 12C6(1), 12C7(1), 12C8(1), 12C10(1)
Nguyễn Thị Thu Thảo Sử 12C8(2), 12C9(2), 12C10(2) 6 6
Trần Quốc Vương GDCD 12C9(1), 12C11(1), 12C12(1) 3 3
Lương Thị Thu Hà 0 0
Lê Thị Kiều Châu Tiếng Anh 12C7(3), 12C9(3), 12C12(3) 9 9
Nguyễn Thị Thoa Tiếng Anh 12C2(3), 12C10(3), 12C11(3) 9 9
Đỗ Thị Kim Thanh 0 0
Bùi Thị Thu Bình Tiếng Anh 12C3(3), 12C4(3), 12C6(3) 9 9
Đỗ Thị Thanh Hương 0 0
Nguyễn Thị Hiền Tiếng Anh 12C1(3), 12C5(3), 12C8(3) 9 9
Nguyễn Thị Hoa Lý 0 0
Đặng Thị Ti Na 0 0
Huỳnh Thị Thu Hiền 0 0
Nguyễn Duy Quốc Địa 12C4(1), 12C5(1), 12C6(1), 12C7(1), 12C8(1), 12C9(1), 12C12(1) 7 7
Hoàng Thị Cẩm Vân 0 0
Huỳnh Thị Hoàng Địa 12C1(1), 12C2(1), 12C3(1), 12C10(1), 12C11(1) 5 5
Hồ Thị Mai 0 0
Văn Ngọc Tường Tin 12C2(2) 2 2
Văn Ngọc Tường Tin 12C6(2) 2 2
Văn Ngọc Tường Tin 12C9(2) 2 2
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tin 12C7(2) 2 2
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tin 12C8(2) 2 2
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tin 12C12(2) 2 2
Lê Quang Vũ Tin 12C3(2) 2 2
Lê Quang Vũ Tin 12C5(2) 2 2
Lê Quang Vũ Tin 12C10(2) 2 2
Huỳnh Lê Khắc Chiến 0 0
Phạm Khánh Thiện Tin 12C1(2) 2 2
Phạm Khánh Thiện Tin 12C4(2) 2 2
Phạm Khánh Thiện Tin 12C11(2) 2 2
Nguyễn Vinh Quang 0 0
Đỗ Văn Doanh 0 0
Nguyễn Quang Thiết 0 0
Lý Nguyễn Lễ Thể dục 12C4(2) 2 2
Lý Nguyễn Lễ Thể dục 12C5(2) 2 2
Lý Nguyễn Lễ Thể dục 12C11(2) 2 2
Lý Nguyễn Lễ CLB Cầu lông 2 CLB1(L)(2) 6 6
Cầu lông 4 CLB1(L)(2)
Bóng đá CLB1(L)(2)
Thái Duy Đương Thể dục 12C6(2) 2 2
Thái Duy Đương Thể dục 12C9(2) 2 2
Thái Duy Đương Thể dục 12C10(2) 2 2
Thái Duy Đương CLB Cầu lông 1 CLB2(Đ)(2) 6 6
Cầu lông 3 CLB2(Đ)(2)
Cầu lông 5 CLB2(Đ)(2)
Nguyễn Bảo Đức Thể dục 12C7(2) 2 2
Nguyễn Bảo Đức Thể dục 12C8(2) 2 2
Nguyễn Bảo Đức Thể dục 12C12(2) 2 2
Nguyễn Bảo Đức CLB Cầu lông 6 CLB3(ĐC)(2) 4 4
Bòng bàn CLB3(ĐC)(2)
Trần Kim Phong Thể dục 12C1(2) 2 2
Trần Kim Phong Thể dục 12C2(2) 2 2
Trần Kim Phong Thể dục 12C3(2) 2 2
Trần Kim Phong CLB Cầu lông 7 CLB4(P)(2) 4 4
Bóng chuyền CLB4(P)(2)
Hoàng Thị Cẩm Vân 0 0
Hoàng Thị Cẩm Vân 0 0
Bế Thị Mai Hương 0 0
Bế Thị Mai Hương 0 0
Nguyễn Vinh Quang 0 0
Nguyễn Vinh Quang 0 0
Nguyễn Vinh Quang 0 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 18-02-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net