Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 19/02/2024

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
12C1 Sinh hoạt(1), Lý(2), Hóa(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), Tiếng Anh(3), Tin(2), Thể dục(2) 21
12C2 Sinh hoạt(1), Lý(2), Hóa(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), Tiếng Anh(3), Tin(2), Thể dục(2) 21
12C3 Sinh hoạt(1), Lý(2), Hóa(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), Tiếng Anh(3), Tin(2), Thể dục(2) 21
12C4 Sinh hoạt(1), Lý(2), Hóa(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), Tiếng Anh(3), Tin(2), Thể dục(2) 21
12C5 Sinh hoạt(1), Hóa(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), Tiếng Anh(3), Tin(2), Thể dục(2) 19
12C6 Sinh hoạt(1), Lý(2), Hóa(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), Tiếng Anh(3), Tin(2), Thể dục(2) 21
12C7 Sinh hoạt(1), Hóa(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), Tiếng Anh(3), Tin(2), Thể dục(2) 19
12C8 Sinh hoạt(1), Lý(2), Hóa(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), Tiếng Anh(3), Tin(2), Thể dục(2) 21
12C9 Sinh hoạt(1), Lý(2), Hóa(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), Tiếng Anh(3), Tin(2), Thể dục(2) 21
12C10 Sinh hoạt(1), Lý(2), Hóa(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), Tiếng Anh(3), Tin(2), Thể dục(2) 21
12C11 Sinh hoạt(1), Lý(2), Hóa(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), Tiếng Anh(3), Tin(2), Thể dục(2) 21
12C12 Sinh hoạt(1), Lý(2), Hóa(2), Sinh(2), Văn(3), Sử(2), GDCD(1), Địa(1), Tiếng Anh(3), Tin(2), Thể dục(2) 21
CLB1(L) Cầu lông 2(2), Cầu lông 4(2), Bóng đá(2) 6
CLB2(Đ) Cầu lông 1(2), Cầu lông 3(2), Cầu lông 5(2) 6
CLB3(ĐC) Cầu lông 6(2), Bòng bàn(2) 4
CLB4(P) Cầu lông 7(2), Bóng chuyền(2) 4

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 18-02-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net