Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 05/02/2023

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
12TCA1 Toán DTC(4), Lý DTC(3), Hóa DTC(3), Sinh DTC(2) 12
12TCA2 Toán DTC(4), Lý DTC(3), Hóa DTC(3), Sinh DTC(2) 12
12TCA3 Toán DTC(4), Lý DTC(3), Hóa DTC(3), Sinh DTC(2) 12
12TCA4 Toán DTC(4), Lý DTC(3), Hóa DTC(3), Sinh DTC(2) 12
12TCE1 Toán DTC(4), Lý DTC(4), T Anh DTC(4) 12
12TCE2 Toán DTC(4), Lý DTC(4), T Anh DTC(4) 12
12TCE3 Toán DTC(4), Lý DTC(4), T Anh DTC(4) 12
12TCB Toán DTC(4), Hóa DTC(4), Sinh DTC(4) 12
12TCD1 Toán DTC(4), Văn DTC(4), T Anh DTC(4) 12
12TCD2 Toán DTC(4), Văn DTC(4), T Anh DTC(4) 12
12TCD3 Toán DTC(4), Văn DTC(4), T Anh DTC(4) 12
11TCA1 Toán DTC(4), Lý DTC(3), Hóa DTC(3), Sinh DTC(2) 12
11TCA2 Toán DTC(4), Lý DTC(3), Hóa DTC(3), Sinh DTC(2) 12
11TCD1 Toán DTC(4), Lý DTC(2), Văn DTC(3), T Anh DTC(3) 12
11TCA3 Toán DTC(4), Lý DTC(3), Hóa DTC(3), T Anh DTC(2) 12
11TCA4 Toán DTC(4), Lý DTC(3), Hóa DTC(3), T Anh DTC(2) 12
11TCA5 Toán DTC(4), Lý DTC(3), Hóa DTC(3), T Anh DTC(2) 12
11TCE1 Toán DTC(4), Lý DTC(4), T Anh DTC(4) 12
11TCE2 Toán DTC(4), Lý DTC(4), T Anh DTC(4) 12
11TCD2 Toán DTC(4), Văn DTC(4), T Anh DTC(4) 12
11TCD3 Toán DTC(4), Văn DTC(4), T Anh DTC(4) 12
11TCD4 Toán DTC(4), Văn DTC(4), T Anh DTC(4) 12
11TCD5 Toán DTC(4), Văn DTC(4), T Anh DTC(4) 12
10TCA1 Toán DTC(4), Lý DTC(3), Hóa DTC(3), T Anh DTC(2) 12
10TCA2 Toán DTC(4), Lý DTC(3), Hóa DTC(3), T Anh DTC(2) 12
10TCA3 Toán DTC(4), Lý DTC(3), Hóa DTC(3), T Anh DTC(2) 12
10TCA4 Toán DTC(4), Lý DTC(3), Hóa DTC(3), T Anh DTC(2) 12
10TCA5 Toán DTC(4), Lý DTC(3), Hóa DTC(3), T Anh DTC(2) 12
10TCB1 Toán DTC(4), Hóa DTC(3), Sinh DTC(3), T Anh DTC(2) 12
10TCB2 Toán DTC(4), Hóa DTC(3), Sinh DTC(3), T Anh DTC(2) 12
10TCB3 Toán DTC(4), Hóa DTC(3), Sinh DTC(3), T Anh DTC(2) 12
10TCA6 Toán DTC(4), Lý DTC(3), Hóa DTC(3), T Anh DTC(2) 12
10TCD1 Toán DTC(4), Văn DTC(4), T Anh DTC(4) 12
10TCD2 Toán DTC(4), Văn DTC(4), T Anh DTC(4) 12
10TCD3 Toán DTC(4), Văn DTC(4), T Anh DTC(4) 12
12C1 0
12C2 0
12C3 0
12C4 0
12C5 0
12C6 0
12C7 0
12C8 0
12C9 0
12C10 0
12C11 Văn TC(1) 1
11B1 Toán TC(1), Lý TC(1), Hóa TC(1), T Anh TC(1) 4
11B2 Toán TC(1), Lý TC(1), Hóa TC(1), T Anh TC(1) 4
11B3 Toán TC(1), Lý TC(1), Văn TC(1), T Anh TC(1) 4
11B4 Toán TC(1), Lý TC(1), Hóa TC(1), T Anh TC(1) 4
11B5 Toán TC(1), Lý TC(1), Hóa TC(1), T Anh TC(1) 4
11B6 Toán TC(1), Lý TC(1), Hóa TC(1), T Anh TC(1) 4
11B7 Toán TC(1), Lý TC(1), Hóa TC(1), T Anh TC(1) 4
11B8 Toán TC(1), Lý TC(1), Hóa TC(1), T Anh TC(1) 4
11B9 Toán TC(1), Lý TC(1), Văn TC(1), T Anh TC(1) 4
11B10 Toán TC(1), Lý TC(1), Văn TC(1), T Anh TC(1) 4
11B11 Toán TC(1), Lý TC(1), Văn TC(1), T Anh TC(1) 4
11B12 Toán TC(1), Lý TC(1), Văn TC(1), T Anh TC(1) 4

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 05-02-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net