Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 05/02/2023

DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 SH Sinh hoạt Xã hội  
2 TO Toán Tự nhiên  
3 TOTC Toán TC Tự nhiên  
4 TOCD Toán CĐ Tự nhiên  
5 TODTC Toán DTC Tự nhiên  
6 LY Tự nhiên  
7 LYTC Lý TC Tự nhiên  
8 LYCD Lý CĐ Tự nhiên  
9 LYDTC Lý DTC Tự nhiên  
10 HO Hóa Tự nhiên  
11 HOTC Hóa TC Tự nhiên  
12 HOCD Hóa CĐ Tự nhiên  
13 HODTC Hóa DTC Tự nhiên  
14 SI Sinh Tự nhiên  
15 SITC Sinh TC Tự nhiên  
16 SICD Sinh CĐ Tự nhiên  
17 SIDTC Sinh DTC Tự nhiên  
18 VA Văn Xã hội  
19 VATC Văn TC Xã hội  
20 VACD Văn CĐ Xã hội  
21 VADTC Văn DTC Xã hội  
22 SU Sử Xã hội  
23 SUTC Sử TC Xã hội  
24 SUCD Sử CĐ Xã hội  
25 SUDTC Sử DTC Xã hội  
26 CD GDCD Xã hội  
27 GDKTPL GDKT PL Tự nhiên  
28 GDKTPL CĐ GDKTPL CĐ Xã hội  
29 DI Địa Xã hội  
30 DITC Địa TC Xã hội  
31 DICD Địa CĐ Xã hội  
32 DIDTC Địa DTC Xã hội  
33 TA Tiếng Anh Xã hội  
34 TATC T Anh TC Xã hội  
35 TADTC T Anh DTC Xã hội  
36 TI Tin Tự nhiên  
37 TITC Tin TC Tự nhiên  
38 CNCN C nghệ CN Tự nhiên  
39 CNNN C nghệ NN Tự nhiên  
40 CNTT CN trồng trọt Tự nhiên  
41 CNTK CN Thiết kế Tự nhiên  
42 NGHE Nghề PT Xã hội  
43 QP GDQP Xã hội  
44 TD Thể dục Tự nhiên  
45 GDĐP GDĐP Xã hội  
46 TACĐ Tiếng anh CĐ Xã hội  
47 HDTN HĐTN Xã hội  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 05-02-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net