Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 06/05/2024

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 NamHT Nguyễn Hải Nam Nam  
2 Lập Nguyễn Công Lập Nam  
3 Nga(PHT_Si) Lê Thị Thu Nga Nữ  
4 Xuyên Phan Thanh Xuyên Nam  
5 Nguyên Phạm Bình Nguyên Nam 288-Trần Phú
6 ánh Nguyễn Thị Hồng ánh Nam  
7 Vi Nguyễn Hoàng Vi Nam 48-Phan Huy Chú
8 Thoa(T) Nguyễn Thị Ngân Thoa Nam  
9 Tùng Võ Văn Tùng Nam 20A-Trần Cao Vân
10 Xuân Nguyễn Thị Xuân Nam 07-Phùng Hưng
11 Linh Đỗ ánh Linh Nam 06-Nguyễn Huệ
12 Trinh Bùi Thị Tuyết Trinh Nam 35-KPaKơLơng
13 Nhường Trần Thị Nhường Nam  
14 Khôi Nguyễn Trọng Khôi Nam  
15 Hiền(T) Nguyễn Thị Thu Hiền Nam  
16 Thảo Nguyễn Thị Phương Thảo Nam  
17 Toàn Võ Đức Toàn Nam  
18 Minh Ngô Thị Hải Minh Nam Tổ 8-Trần Hưng Đạo
19 Khánh Nguyễn Thị Mỹ Khánh Nam  
20 Phong(L) Nguyễn Thanh Phong Nam  
21 Trang Hoàng Thị Huyền Trang Nam 08-Kim Đồng
22 Thảo(L) Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nam  
23 Long Cao Thanh Long Nam 97A-Phan Đình Phùng
24 Hoa Phan Thị Kim Hoa Nam 12-Ngô Quyền
25 Hoan Lê Thị Hoan Nam Tổ 3-Phường Trường Chinh
26 Phương(L) Trần Thị Thanh Phương Nam 180-Trần Hưng Đạo
27 Huyền(L) Đoàn Thị Thanh Huyền Nam  
28 Giang Vũ Thị Giang Nam  
29 Dũng Hà Quốc Dũng Nam  
30 Tuyền Lê Thị Diệu Tuyền Nam  
31 Cao Đỗ như Thanh Cao Nam  
32 Thanh(H) Trương Thị Tố Thanh Nam 11 - Âu Cơ
33 Nhung(H) Phan Thị Tuyết Nhung Nam 62 - Lê Đình Chinh
34 Hương(H) Bế Thị Mai Hương Nam 35A - Lê Quý Đôn
35 Hiếu Đặng Thị Minh Hiếu Nam 13 - Lê Hồng Phong
36 Phương(H) Phạm Thị Khánh Phương Nam 82 - Lê Lợi
37 Nhàn Phan Thị Thanh Nhàn Nam  
38 Hà(H) Hồ Ngọc Vân Hà Nam  
39 Phong(Si) Huỳnh Thị Phong Nam 46/3 - Ngô Tiến Dũng
40 Thủy(Si) Phạm Thị Thuỷ Nam 18 - Lê Chân
41 Hạ Thái Vi Hạ Nam 98 - Lê Lợi
42 Uyên Vũ Thuỵ Khánh Uyên Nam  
43 Hưng(Si) Trần Thị Hưng Nam  
44 Tuấn Hoàng Anh Tuấn Nam  
45 Thạch Lê Thị Cẩm Thạch Nam  
46 Thảo(V) Phạm Như Dạ Thảo Nam 52A - Trần Hưng Đạo
47 Như Võ Thị Quỳnh Như Nam 90 - Lê Lợi
48 Nguyệt Đậu Thị Nguyệt Nam  
49 Thanh(V) Trần Thị Thanh Nam 154 - Đinh Công Tráng
50 Hiền(V) Lê Thị Minh Hiền Nam 20A - Trần Cao Vân
51 Hồng Nguyễn Thị Thúy Hồng Nam  
52 Linh(V) Trần Thị Thuỳ Linh Nam  
53 L.Anh Nguyễn Thị Lan Anh Nam 100 - Bà Triệu
54 Thủy(V) Đinh Thị Thu Thuỷ Nam 36B - Trần Bình Trọng
55 Thùy Lê Thị Kim Thùy Nam  
56 Lanh Bùi Thị Lanh Nam  
57 Ngà Nguyễn Thị Ngà Nam 04 - Trần Phú
58 Nga Trần Thị Bích Nga Nam Khu TT tỉnh uỷ - Thi Sách
59 T.Hà Nguyễn Thị Thu Hà Nam 151 - Trần Khánh Dư
60 Phương(Sử) Trần Trọng Phương Nam  
61 Thảo(Su) Nguyễn Thị Thu Thảo Nam 81 - Huỳnh Thúc Kháng
62 Vương Trần Quốc Vương Nam 27 - Trương Quang Trọng
63 L.Hà Lương Thị Thu Hà Nam  
64 Châu Lê Thị Kiều Châu Nam 287 - Trần Phú
65 Thoa(Av) Nguyễn Thị Thoa Nam 39 - Thi Sách
66 Thanh(Av) Đỗ Thị Kim Thanh Nam 22C - Hùng Vương
67 Bình Bùi Thị Thu Bình Nam  
68 Hương(Av) Đỗ Thị Thanh Hương Nam 58 - Thi Sách
69 Hiền(Av) Nguyễn Thị Hiền Nam 247/24 - Trần Hưng Đạo
70 Nguyễn Thị Hoa Lý Nam  
71 Ti Na Đặng Thị Ti Na Nam  
72 Hiền(AvH) Huỳnh Thị Thu Hiền Nam  
73 Quốc Nguyễn Duy Quốc Nam  
74 Vân Hoàng Thị Cẩm Vân Nam  
75 Hoàng Huỳnh Thị Hoàng Nam  
76 Mai Hồ Thị Mai Nam  
77 Tường Văn Ngọc Tường Nam  
78 Tường 1 Văn Ngọc Tường Nam  
79 Tường 2 Văn Ngọc Tường Nam  
80 Nhung Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nam 86 - Hùng Vương
81 Nhung 1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nam  
82 Nhung 2 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nam  
83 Lê Quang Vũ Nam  
84 Vũ 1 Lê Quang Vũ Nam  
85 Vũ 2 Lê Quang Vũ Nam  
86 Chiến(T) Huỳnh Lê Khắc Chiến Nam  
87 Thiện Phạm Khánh Thiện Nam  
88 Thiện 1 Phạm Khánh Thiện Nam  
89 Thiện 2 Phạm Khánh Thiện Nam  
90 Quang Nguyễn Vinh Quang Nam 90 - Lê Lợi
91 Doanh Đỗ Văn Doanh Nam 140/2 - Bà Triệu
92 Thiết Nguyễn Quang Thiết Nam  
93 Lễ Lý Nguyễn Lễ Nam  
94 Lễ(1) Lý Nguyễn Lễ Nam  
95 Lễ 2 Lý Nguyễn Lễ Nam  
96 Lễ CLB Lý Nguyễn Lễ CLB Nam  
97 Đương Thái Duy Đương Nam  
98 Đương(1) Thái Duy Đương Nam  
99 Đương 2 Thái Duy Đương Nam  
100 Đương CLB Thái Duy Đương CLB Nam  
101 Đức Nguyễn Bảo Đức Nam  
102 Đức(1) Nguyễn Bảo Đức Nam  
103 Đức 2 Nguyễn Bảo Đức Nam  
104 Đức CLB Nguyễn Bảo Đức CLB Nam  
105 Phong(TD) Trần Kim Phong Nam  
106 Phong(TD1) Trần Kim Phong Nam  
107 Phong 2 Trần Kim Phong Nam  
108 Phong CLB Trần Kim Phong CLB Nam  
109 Vân(1) Hoàng Thị Cẩm Vân Nam  
110 Vân(2) Hoàng Thị Cẩm Vân Nam  
111 Hương(H1) Bế Thị Mai Hương Nam  
112 Hương(H2) Bế Thị Mai Hương Nam  
113 Quang(1) Nguyễn Vinh Quang Nam  
114 Quang(2) Nguyễn Vinh Quang Nam  
115 Quang(3) Nguyễn Vinh Quang Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 05-05-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net