Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 01/04/2024

Thời khóa biểu lớp: 12C3

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 CHAOCO Sử Văn GDCD Tiếng Anh Toán
2 Sử Địa Văn GDCD Tiếng Anh Toán
3 Sử Địa Tiếng Anh Toán Văn Toán
4 Văn Địa Tiếng Anh Toán Văn Sinh hoạt
5            
Chiều 1            
2       Tin    
3   Thể dục        
4   Thể dục        
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 31-03-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net