Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 01/04/2024

Thời khóa biểu lớp: 12C10

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 CHAOCO Toán Tiếng Anh Văn Tiếng Anh Văn
2 Toán GDCD Sử Văn Tiếng Anh Văn
3 Toán GDCD Toán Sử Địa Địa
4 Tiếng Anh Văn Toán Sử Địa Sinh hoạt
5            
Chiều 1            
2       Tin    
3       Thể dục    
4       Thể dục    
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 31-03-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net