SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C12 12C13 12C14 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10 11B11 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12
T.2 1 Sinh Sinh Hoá Sinh Hoá Hoá Sử Sử GDCD Địa Văn                                              
2 Sinh Sinh Hoá Sinh Hoá Sinh Sử Sử GDCD Địa Toán                                              
3 Hoá Hoá Sinh T. Anh Sinh T. Anh T. Anh T. Anh GDCD Toán                                              
4                                                                          
5                                                                          
T.3 1 Hoá Sinh Hoá Sinh GDCD Địa Sử Sử Toán                                              
2 Hoá Sinh Hoá Sinh GDCD Địa Sử Sử Toán                                              
3 Hoá Sinh Hoá Hoá Sinh Hoá Địa GDCD Địa Văn Sử                                              
4 Hoá Sinh Hoá Hoá Sinh Hoá Địa GDCD Địa Văn Sử                                              
5                                                                          
T.4 1 Hoá Văn Toán Văn Toán Toán Toán Toán Văn Văn T. Anh T. Anh GDCD                                              
2 Hoá Văn Toán Văn Toán Toán Toán Toán Văn Văn T. Anh T. Anh GDCD                                              
3 Toán Toán Văn Toán T. Anh T. Anh T. Anh Văn Sinh T. Anh Toán Toán Toán Toán                                              
4 Toán Toán Văn Toán T. Anh T. Anh T. Anh Văn Sinh T. Anh Toán Toán Toán Toán                                              
5                                                                          
T.5 1 Văn Toán Hoá T. Anh Văn T. Anh Toán T. Anh Văn Toán Văn Toán Văn T. Anh                                              
2 Văn Toán Hoá T. Anh Văn T. Anh Toán T. Anh Văn Toán Văn Toán Văn T. Anh                                              
3 T. Anh T. Anh Toán Toán Toán Toán Văn Hoá Toán T. Anh Toán Văn Toán Văn                                              
4 T. Anh T. Anh Toán Toán Toán Toán Văn Hoá Toán T. Anh Toán Văn Toán Văn                                              
5                                                                          
T.6 1 Toán Toán T. Anh Sinh T. Anh Toán Hoá Văn T. Anh Toán Toán Địa                                              
2 Toán Toán T. Anh T. Anh T. Anh Toán Hoá Văn T. Anh Toán Toán T. Anh                                              
3 Toán T. Anh Hoá Toán Toán Toán T. Anh Toán Toán Toán T. Anh Văn T. Anh                                              
4 Toán T. Anh Hoá Toán Toán Toán T. Anh Toán Toán Toán T. Anh GDCD T. Anh                                              
5                                                                          
T.7 1 Hoá T. Anh Toán Toán T. Anh Toán Văn Văn T. Anh Địa                                              
2 Toán Hoá Toán Văn Toán Toán T. Anh Toán T. Anh Văn T. Anh Văn                                              
3 Toán Hoá Hoá Toán Văn T. Anh Sinh Văn T. Anh Văn T. Anh Văn                                              
4                                                                          
5                                                                          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 18-6-2022