Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 19/02/2024

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 12C9 12C10 12C11 12C12 CLB1(L) CLB2(Đ) CLB3(ĐC) CLB4(P)
T.2 1                                
2                                
3                                
4                                
5                                
T.3 1                           CL1 - Đương CLB    
2                           CL1 - Đương CLB    
3     TD - Phong 2           TD - Đương(1)   TD - Lễ 2 TD - Đức 2        
4     TD - Phong 2           TD - Đương(1)   TD - Lễ 2 TD - Đức 2        
5                                
T.4 1                         CL4 - Lễ CLB      
2                         CL4 - Lễ CLB      
3                                
4                                
5                                
T.5 1                                
2 TI - Thiện TI - Tường TI - TI - Thiện 1 TI - Vũ 1 TI - Tường 1 TI - Nhung TI - Nhung 1 TI - Tường 2 TI - Vũ 2 TI - Thiện 2 TI - Nhung 2        
3 TD - Phong(TD) TD - Phong(TD1)   TD - Lễ TD - Lễ(1) TD - Đương TD - Đức TD - Đức(1)   TD - Đương 2            
4 TD - Phong(TD) TD - Phong(TD1)   TD - Lễ TD - Lễ(1) TD - Đương TD - Đức TD - Đức(1)   TD - Đương 2            
5                                
T.6 1                                
2                                
3                                
4                                
5                                
T.7 1                         CL2 - Lễ CLB CL3 - Đương CLB CL6 - Đức CLB CL7 - Phong CLB
2                         CL2 - Lễ CLB CL3 - Đương CLB CL6 - Đức CLB CL7 - Phong CLB
3                         BĐ - Lễ CLB CL5 - Đương CLB BB - Đức CLB BC - Phong CLB
4                         BĐ - Lễ CLB CL5 - Đương CLB BB - Đức CLB BC - Phong CLB
5                                

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 18-02-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net