Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 19/02/2024

Thời khóa biểu lớp: 10A11 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAOCO Tiếng Anh Địa Toán CN trồng trọt Sử
2 Sử CĐ Tiếng Anh Địa Toán GDQP Sử
3 Tin Văn GDKT PL GDKT PL Văn Tiếng Anh
4 Tin Văn CN trồng trọt GDKTPL CĐ Văn CĐ Toán
5           HĐTN

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 18-02-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net