SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Công Lập                                                       HOP HOP  
Nguyễn Thị Ngân Thoa                                                       HOP HOP  
Phạm Bình Nguyên                     12C9 12C9 12C1 12C1       12C9 12C9   12C1 12C1 12C9 12C9     12C1 12C1    
Võ Văn Tùng                         12C11 12C11       12C11 12C11       12C11 12C11            
Trương Văn Vạn                     12C5 12C5 12C12 12C12   12C12 12C12 12C5 12C5   12C12 12C12 12C5 12C5       HOP HOP  
Phan Thanh Xuyên                         12C13 12C13   12C7 12C7 12C13 12C13   12C13 12C13 12C7 12C7   12C7 12C7      
Nguyễn Thị Xuân                                                            
Đỗ ánh Linh                     12C8 12C8 12C2 12C2   12C2 12C2       12C8 12C8 12C2 12C2   12C8 12C8      
Bùi Thị Tuyết Trinh                     12C3 12C3           12C3 12C3   12C3 12C3                
Trần Thị Nhường                                                            
Nguyễn Trọng Khôi                                                            
Nguyễn Thị Thu Hiền                         12C4 12C4       12C4 12C4               12C4 12C4    
Nguyễn Thị Phương Thảo                               12C10 12C10           12C10 12C10   12C10 12C10      
Nguyễn Hoàng Vi                                                            
Nguyễn Thị Hồng ánh   12C14 12C14     12C14 12C14       12C6 12C6 12C14 12C14       12C6 12C6       12C6 12C6            
Võ Đức Toàn                                                       HOP HOP  
Lưu Công Trừng                                                       HOP HOP  
Ngô Thị Hải Minh 12C6 12C6 12C1     12C6 12C6 12C1 12C1                           12C1 12C1   12C6     HOP  
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 12C8 12C8 12C3     12C8 12C8 12C3 12C3                                 12C3 12C3 12C8    
Nguyễn Thanh Phong                                                            
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo                                                            
Cao Thanh Long                                                            
Phan Thị Kim Hoa                                                            
Lê Thị Hoan 12C4 12C4 12C5     12C5 12C5                           12C4 12C4       12C4 12C5 12C5    
Trần Thị Thanh Phương                                                            
Đoàn Thị Thanh Huyền                                                            
Vũ Thị Giang           12C9 12C9                                              
Hà Quốc Dũng     12C7     12C2 12C2 12C7 12C7   12C7 12C7                 12C2 12C2       12C2        
Đinh Thị Yến                                                            
Lê Thị Diệu Tuyền 12C3 12C3       12C1 12C1       12C1 12C1       12C3 12C3                 12C1   12C3 HOP  
Lê Thị Phượng                                                       HOP HOP  
Đỗ như Thanh Cao                                                            
Trương Thị Tố Thanh 12C9   12C4     12C4 12C4 12C9 12C9                       12C9 12C9 12C4 12C4            
Phan Thị Tuyết Nhung     12C2         12C2 12C2                 12C8 12C8               12C2 12C2    
Bế Thị Mai Hương                                                            
Đặng Thị Minh Hiếu                                                            
Phạm Thị Khánh Phương               12C5 12C5                                          
Phan Thị Thanh Nhàn               12C6 12C6                                          
Hồ Ngọc Vân Hà 12C7 12C7                                                        
Huỳnh Thị Phong 12C1 12C1 12C6         12C8 12C8                       12C6             HOP HOP  
Phạm Thị Thuỷ 12C5 12C5           12C4 12C4                                          
Thái Vi Hạ                                                            
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng 12C2 12C2       12C7 12C7                                              
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch   12C9 12C9     12C3 12C3           12C9 12C9                           12C9    
Phạm Như Dạ Thảo 12C14                   12C11 12C11 12C8 12C8   12C11 12C11 12C14 12C14             12C11 12C14 12C14 HOP  
Võ Thị Quỳnh Như                               12C5 12C5                   12C6 12C6    
Đậu Thị Nguyệt                     12C10 12C10                 12C10 12C10           12C10    
Trần Thị Thanh               12C13 12C13             12C13 12C13           12C13              
Lê Thị Minh Hiền                         12C3 12C3                                
Nguyễn Thị Thúy Hồng                     12C2 12C2       12C1 12C1                          
Trần Thị Thuỳ Linh                               12C9 12C9 12C7 12C7                      
Nguyễn Thị Lan Anh                                                            
Nguyễn Thị Dịu Huyền                                                            
Đinh Thị Thu Thuỷ                                                            
Lê Thị Kim Thùy                     12C4 12C4           12C12 12C12             12C12 12C12 12C12    
Bùi Thị Lanh                                                            
Nguyễn Thị Ngà 12C11 12C11       12C13 12C13                                           HOP  
Trần Thị Bích Nga                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo 12C10 12C10       12C12 12C12 12C14 12C14                                          
Trần Quốc Vương 12C12 12C12 12C13     12C10 12C10 12C11 12C11   12C14 12C14                       12C13            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trung Trinh     12C10               12C13 12C13 12C10 12C10   12C14 12C14 12C10 12C10     12C14 12C14 12C14   12C13 12C13 12C13 HOP  
Lê Thị Kiều Châu     12C12               12C12 12C12 12C6 12C6   12C6 12C6 12C2 12C2     12C6 12C12 12C12            
Nguyễn Thị Thoa     12C8                   12C7 12C7   12C8 12C8       12C7 12C7 12C8 12C8   12C9 12C9 12C7    
Đỗ Thị Kim Thanh     12C11                                   12C11 12C11 12C3 12C3     12C11 12C11    
Lê Đoàn Thùy Dương                                                            
Bùi Thị Thu Bình                                                            
Đỗ Thị Thanh Hương                                                            
Nguyễn Thị Hiền                         12C5 12C5   12C4 12C4 12C1 12C1   12C5 12C5       12C5        
Nguyễn Thị Hoa Lý                                                            
Đặng Thị Ti Na                                                            
Huỳnh Thị Thu Hiền                                                            
Nguyễn Duy Quốc 12C13 12C13                                                   HOP HOP  
Hoàng Thị Cẩm Vân           12C11 12C11 12C12 12C12                                          
Huỳnh Thị Hoàng                                                            
Hồ Thị Mai               12C10 12C10                       12C14         12C14        
Văn Ngọc Tường                                                       HOP HOP  
Nguyễn Thị Tuyết Nhung                                                            
Lê Quang Vũ                                                            
Huỳnh Lê Khắc Chiến                                                            
Phạm Khánh Thiện                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                       HOP HOP  
Đỗ Văn Doanh                                                       HOP HOP  
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 18-6-2022