SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2019-2020


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Công Lập                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa                                                            
Phạm Bình Nguyên                       12C9 12C9     12C9 12C9 12C1 12C1                      
Võ Văn Tùng                       12C11 12C11     12C11 12C11         12C11 12C11              
Trương Văn Vạn                       12C5 12C5     12C12 12C12 12C5 12C5                      
Phan Thanh Xuyên                       12C7 12C7     12C7 12C7 12C13 12C13   12C7 12C7                
Nguyễn Thị Xuân                                                            
Đỗ ánh Linh                     12C2 12C2       12C2 12C2 12C8 12C8     12C2 12C2              
Bùi Thị Tuyết Trinh                                   12C3 12C3   12C3 12C3                
Trần Thị Nhường                                                            
Nguyễn Trọng Khôi                                                            
Nguyễn Thị Thu Hiền                                   12C4 12C4     12C4 12C4              
Nguyễn Thị Phương Thảo                       12C10 12C10     12C10 12C10                          
Nguyễn Hoàng Vi                                                            
Nguyễn Thị Hồng ánh                               12C6 12C6       12C14 12C14                
Võ Đức Toàn                                                            
Lưu Công Trừng                                                            
Ngô Thị Hải Minh                     12C1             12C6 12C6                      
Nguyễn Thị Mỹ Khánh                     12C8 12C8 12C3                                  
Nguyễn Thanh Phong                                                            
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo                                                            
Cao Thanh Long                                                            
Phan Thị Kim Hoa                                                            
Lê Thị Hoan                     12C4 12C4       12C5 12C5       12C4 12C5 12C5              
Trần Thị Thanh Phương                                                            
Đoàn Thị Thanh Huyền                                                            
Vũ Thị Giang                                                            
Hà Quốc Dũng                                   12C2 12C2   12C2   12C7              
Đinh Thị Yến                                                            
Lê Thị Diệu Tuyền                     12C3 12C3       12C1 12C1       12C1   12C3              
Lê Thị Phượng                                                            
Đỗ như Thanh Cao                                                            
Trương Thị Tố Thanh                     12C9   12C4     12C4 12C4                          
Phan Thị Tuyết Nhung                         12C2                                  
Bế Thị Mai Hương                                                            
Đặng Thị Minh Hiếu                                                            
Phạm Thị Khánh Phương                                                            
Phan Thị Thanh Nhàn                                           12C6 12C6              
Hồ Ngọc Vân Hà                                                            
Huỳnh Thị Phong                                         12C8 12C8                
Phạm Thị Thuỷ                                                            
Thái Vi Hạ                                                            
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng                                                            
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch                                         12C9                  
Phạm Như Dạ Thảo                     12C14 12C14 12C14         12C14 12C14                      
Võ Thị Quỳnh Như                                                            
Đậu Thị Nguyệt                     12C10                                      
Trần Thị Thanh                               12C13 12C13       12C13                  
Lê Thị Minh Hiền                                                            
Nguyễn Thị Thúy Hồng                       12C1 12C1                                  
Trần Thị Thuỳ Linh                                   12C9 12C9     12C9 12C9              
Nguyễn Thị Lan Anh                                                            
Nguyễn Thị Dịu Huyền                                                            
Đinh Thị Thu Thuỷ                                                            
Lê Thị Kim Thùy                     12C12 12C12 12C12                                  
Bùi Thị Lanh                                                            
Nguyễn Thị Ngà                                           12C13 12C13              
Trần Thị Bích Nga                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo                                         12C12 12C12                
Trần Quốc Vương                                                            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Trần Trung Trinh                     12C13 12C13 12C13     12C14 12C14 12C10 12C10   12C10   12C14              
Lê Thị Kiều Châu                     12C6 12C6 12C6         12C12 12C12   12C6   12C12              
Nguyễn Thị Thoa                     12C7   12C8     12C8 12C8 12C7 12C7       12C8              
Đỗ Thị Kim Thanh                     12C11         12C3 12C3 12C11 12C11   12C11                  
Lê Đoàn Thùy Dương                                                            
Bùi Thị Thu Bình                                                            
Đỗ Thị Thanh Hương                                                            
Nguyễn Thị Hiền                     12C5                   12C5 12C1 12C1              
Nguyễn Thị Hoa Lý                                                            
Đặng Thị Ti Na                                                            
Huỳnh Thị Thu Hiền                                                            
Nguyễn Duy Quốc                                                            
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Huỳnh Thị Hoàng                                                            
Hồ Thị Mai                                           12C10 12C10              
Văn Ngọc Tường                                                            
Nguyễn Thị Tuyết Nhung                                                            
Lê Quang Vũ                                                            
Huỳnh Lê Khắc Chiến                                                            
Phạm Khánh Thiện                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Đỗ Văn Doanh                                                            
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 6.0 on 18-6-2022