Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 19/02/2024

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Hải Nam                                                            
Nguyễn Công Lập                                                            
Lê Thị Thu Nga                                                            
Phan Thanh Xuyên                                                            
Phạm Bình Nguyên                                                            
Nguyễn Thị Hồng ánh                                                            
Nguyễn Hoàng Vi                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa                                                            
Võ Văn Tùng                                                            
Nguyễn Thị Xuân                                                            
Đỗ ánh Linh                                                            
Bùi Thị Tuyết Trinh                                                            
Trần Thị Nhường                                                            
Nguyễn Trọng Khôi                                                            
Nguyễn Thị Thu Hiền                                                            
Nguyễn Thị Phương Thảo                                                            
Võ Đức Toàn                                                            
Ngô Thị Hải Minh                                                            
Nguyễn Thị Mỹ Khánh                                                            
Nguyễn Thanh Phong                                                            
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo                                                            
Cao Thanh Long                                                            
Phan Thị Kim Hoa                                                            
Lê Thị Hoan                                                            
Trần Thị Thanh Phương                                                            
Đoàn Thị Thanh Huyền                                                            
Vũ Thị Giang                                                            
Hà Quốc Dũng                                                            
Lê Thị Diệu Tuyền                                                            
Đỗ như Thanh Cao                                                            
Trương Thị Tố Thanh                                                            
Phan Thị Tuyết Nhung                                                            
Bế Thị Mai Hương                                                            
Đặng Thị Minh Hiếu                                                            
Phạm Thị Khánh Phương                                                            
Phan Thị Thanh Nhàn                                                            
Hồ Ngọc Vân Hà                                                            
Huỳnh Thị Phong                                                            
Phạm Thị Thuỷ                                                            
Thái Vi Hạ                                                            
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng                                                            
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch                                                            
Phạm Như Dạ Thảo                                                            
Võ Thị Quỳnh Như                                                            
Đậu Thị Nguyệt                                                            
Trần Thị Thanh                                                            
Lê Thị Minh Hiền                                                            
Nguyễn Thị Thúy Hồng                                                            
Trần Thị Thuỳ Linh                                                            
Nguyễn Thị Lan Anh                                                            
Đinh Thị Thu Thuỷ                                                            
Lê Thị Kim Thùy                                                            
Bùi Thị Lanh                                                            
Nguyễn Thị Ngà                                                            
Trần Thị Bích Nga                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Trần Trọng Phương                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo                                                            
Trần Quốc Vương                                                            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Lê Thị Kiều Châu                                                            
Nguyễn Thị Thoa                                                            
Đỗ Thị Kim Thanh                                                            
Bùi Thị Thu Bình                                                            
Đỗ Thị Thanh Hương                                                            
Nguyễn Thị Hiền                                                            
Nguyễn Thị Hoa Lý                                                            
Đặng Thị Ti Na                                                            
Huỳnh Thị Thu Hiền                                                            
Nguyễn Duy Quốc                                                            
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Huỳnh Thị Hoàng                                                            
Hồ Thị Mai                                                            
Văn Ngọc Tường                                 12C2                          
Văn Ngọc Tường                                 12C6                          
Văn Ngọc Tường                                 12C9                          
Nguyễn Thị Tuyết Nhung                                 12C7                          
Nguyễn Thị Tuyết Nhung                                 12C8                          
Nguyễn Thị Tuyết Nhung                                 12C12                          
Lê Quang Vũ                                 12C3                          
Lê Quang Vũ                                 12C5                          
Lê Quang Vũ                                 12C10                          
Huỳnh Lê Khắc Chiến                                                            
Phạm Khánh Thiện                                 12C1                          
Phạm Khánh Thiện                                 12C4                          
Phạm Khánh Thiện                                 12C11                          
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Đỗ Văn Doanh                                                            
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Lý Nguyễn Lễ                                   12C4 12C4                      
Lý Nguyễn Lễ                                   12C5 12C5                      
Lý Nguyễn Lễ               12C11 12C11                                          
Lý Nguyễn Lễ CLB                     CLB1(L) CLB1(L)                           CLB1(L) CLB1(L) CLB1(L) CLB1(L)  
Thái Duy Đương                                   12C6 12C6                      
Thái Duy Đương               12C9 12C9                                          
Thái Duy Đương                                   12C10 12C10                      
Thái Duy Đương CLB           CLB2(Đ) CLB2(Đ)                                     CLB2(Đ) CLB2(Đ) CLB2(Đ) CLB2(Đ)  
Nguyễn Bảo Đức                                   12C7 12C7                      
Nguyễn Bảo Đức                                   12C8 12C8                      
Nguyễn Bảo Đức               12C12 12C12                                          
Nguyễn Bảo Đức CLB                                                   CLB3(ĐC) CLB3(ĐC) CLB3(ĐC) CLB3(ĐC)  
Trần Kim Phong                                   12C1 12C1                      
Trần Kim Phong                                   12C2 12C2                      
Trần Kim Phong               12C3 12C3                                          
Trần Kim Phong CLB                                                   CLB4(P) CLB4(P) CLB4(P) CLB4(P)  
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Bế Thị Mai Hương                                                            
Bế Thị Mai Hương                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 18-02-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net