Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 05/02/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Ngọc Duyệt                                                            
Nguyễn Công Lập                                                            
Nguyễn Thị Ngân Thoa 11TCD2 11TCD2 12TCD3 12TCD3   11B9         12TCD3 12TCD3                 11TCD2 11TCD2                
Phạm Bình Nguyên                                                            
Võ Văn Tùng 11TCD3 11TCD3 11TCA5 11TCA5   11B6   11B11 11B10   11TCD4 11TCD4 11TCA5 11TCA5             11TCD4 11TCD4 11TCD3 11TCD3            
Phan Thanh Xuyên     10TCA1 10TCA1                 12TCA1 12TCA1             10TCA1 10TCA1 12TCA1 12TCA1            
Nguyễn Thị Xuân 11TCD5 11TCD5         11B5 11B12     11TCD5 11TCD5 11TCA4 11TCA4             11TCA4 11TCA4                
Đỗ ánh Linh 10TCA4 10TCA4 12TCA2 12TCA2             10TCB1 10TCB1 12TCA2 12TCA2             10TCB1 10TCB1 10TCA4 10TCA4            
Bùi Thị Tuyết Trinh 12TCD1 12TCD1 11TCE2 11TCE2     11B8       11TCE2 11TCE2 12TCA4 12TCA4             12TCA4 12TCA4 12TCD1 12TCD1            
Trần Thị Nhường 10TCD3 10TCD3 10TCA2 10TCA2             10TCA6 10TCA6 10TCA2 10TCA2             10TCD3 10TCD3 10TCA6 10TCA6            
Nguyễn Trọng Khôi 10TCD2 10TCD2 10TCB2 10TCB2             10TCA5 10TCA5 10TCB2 10TCB2             10TCA5 10TCA5 10TCD2 10TCD2            
Nguyễn Thị Thu Hiền 12TCE2 12TCE2 11TCA1 11TCA1   11B1         12TCE2 12TCE2 12TCA3 12TCA3             11TCA1 11TCA1 12TCA3 12TCA3            
Nguyễn Thị Phương Thảo           11B3         11TCD1 11TCD1 10TCD1 10TCD1             10TCD1 10TCD1 11TCD1 11TCD1            
Nguyễn Hoàng Vi 11TCA2 11TCA2 11TCE1 11TCE1     11B4 11B2 11B7   11TCA3 11TCA3 11TCA2 11TCA2             11TCE1 11TCE1 11TCA3 11TCA3            
Nguyễn Thị Hồng ánh 12TCE1 12TCE1 10TCB3 10TCB3             12TCD2 12TCD2 12TCE1 12TCE1             12TCD2 12TCD2 10TCB3 10TCB3            
Võ Đức Toàn 12TCB 12TCB 10TCA3 10TCA3             12TCB 12TCB 12TCE3 12TCE3             12TCE3 12TCE3 10TCA3 10TCA3            
Lưu Công Trừng 11TCD1 11TCD1 11TCA2     11B2 11B10 11B3                         11TCA2 11TCA2                
Ngô Thị Hải Minh 12TCA1 12TCA1 12TCE2 12TCE2             12TCA1                   12TCE2 12TCE2                
Nguyễn Thị Mỹ Khánh 11TCA3 11TCA3 12TCE1 12TCE1       11B4       12TCA4 11TCA3               12TCE1 12TCE1 12TCA4 12TCA4            
Nguyễn Thanh Phong           11B11 11B6       11TCA5                       11TCA5 11TCA5            
Hoàng Thị Huyền Trang                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Thảo 11TCA4 11TCA4           11B8 11B5     11TCA4 11TCE2 11TCE2                 11TCE2 11TCE2            
Cao Thanh Long                                                            
Phan Thị Kim Hoa     10TCA4 10TCA4     11B9   11B12                         10TCA4                
Lê Thị Hoan 12TCA2   12TCE3 12TCE3             12TCE3 12TCE3 10TCA1 10TCA1             12TCA2 12TCA2 10TCA1              
Trần Thị Thanh Phương     10TCA5 10TCA5                                       10TCA5            
Đoàn Thị Thanh Huyền 10TCA3 10TCA6                 10TCA3 10TCA3                 10TCA6 10TCA6                
Vũ Thị Giang 11TCA1 11TCA1         11B7 11B1     11TCE1 11TCE1 11TCA1                   11TCE1 11TCE1            
Hà Quốc Dũng 10TCA2   12TCA3 12TCA3             10TCA2 10TCA2                 12TCA3                  
Lê Thị Diệu Tuyền   12TCA2 12TCB 12TCB     11B1       12TCA2 12TCA2   11TCA1             12TCB 12TCB 11TCA1 11TCA1            
Đỗ như Thanh Cao           11B4               11TCA3             11TCA3 11TCA3                
Trương Thị Tố Thanh 12TCA3 12TCA3 12TCA1 12TCA1               12TCA1 10TCA4 10TCA4             10TCA4 12TCA3                
Phan Thị Tuyết Nhung 10TCA1 10TCA1 12TCA4 12TCA4             12TCA4   10TCA5 10TCA5                 10TCA5 10TCA1            
Bế Thị Mai Hương 10TCA6 10TCA2                     10TCA6 10TCA6             10TCA2 10TCA2                
Đặng Thị Minh Hiếu 11TCA5 11TCA5 11TCA4 11TCA4   11B7   11B5 11B6   11TCA4 11TCA5                                    
Phạm Thị Khánh Phương       11TCA2   11B8 11B2       11TCA2 11TCA2                                    
Phan Thị Thanh Nhàn 10TCB3 10TCB3                     10TCB1               10TCB3   10TCB1 10TCB1            
Hồ Ngọc Vân Hà   10TCA3                 10TCB2   10TCA3 10TCA3             10TCB2 10TCB2                
Lê Thị Thu Nga                                                            
Huỳnh Thị Phong 10TCB1 10TCB1                   10TCB2   10TCB1             12TCA1 12TCA1 10TCB2 10TCB2            
Phạm Thị Thuỷ                     11TCA1 11TCA1 12TCB 12TCB                 12TCB 12TCB            
Thái Vi Hạ                                                            
Vũ Thuỵ Khánh Uyên                                                            
Trần Thị Hưng 12TCA4 12TCA4                     10TCB3 10TCB3               10TCB3 12TCA2 12TCA2            
Hoàng Anh Tuấn                                                            
Lê Thị Cẩm Thạch                     12TCA3 12TCA3                     11TCA2 11TCA2            
Phạm Như Dạ Thảo     10TCD3 10TCD3             10TCD3 10TCD3 12TCD3 12TCD3                 12TCD3 12TCD3            
Võ Thị Quỳnh Như     11TCD1           11B3       11TCD1 11TCD1                                
Đậu Thị Nguyệt     12TCD2 12TCD2                 12TCD2 12TCD2                                
Trần Thị Thanh     10TCD2 10TCD2             10TCD2 10TCD2 12TCD1 12TCD1             12TCD1 12TCD1                
Lê Thị Minh Hiền           11B10         11TCD3 11TCD3                 11TCD3 11TCD3                
Nguyễn Thị Thúy Hồng                                                            
Trần Thị Thuỳ Linh                                                            
Nguyễn Thị Lan Anh                                                            
Nguyễn Thị Dịu Huyền                 11B9       11TCD2 11TCD2                 11TCD2 11TCD2            
Đinh Thị Thu Thuỷ 11TCD4 11TCD4             11B11                           11TCD4 11TCD4            
Lê Thị Kim Thùy     10TCD1 10TCD1                                     10TCD1 10TCD1            
Bùi Thị Lanh     11TCD5 11TCD5     11B12                           11TCD5 11TCD5                
Nguyễn Thị Ngà                                                            
Trần Thị Bích Nga                                                            
Nguyễn Thị Thu Hà                                                            
Trần Trọng Phương                                                            
Nguyễn Thị Thu Thảo                                                            
Trần Quốc Vương                                                            
Lương Thị Thu Hà                                                            
Lê Thị Kiều Châu 12TCD3 12TCD3 12TCD1 12TCD1             12TCD1 12TCD1 12TCE2 12TCE2             12TCD3 12TCD3 12TCE2 12TCE2            
Nguyễn Thị Thoa 12TCE3 12TCE3 11TCD4 11TCD4     11B11           11TCD4 11TCD4                 12TCE3 12TCE3            
Đỗ Thị Kim Thanh 10TCB2 10TCB2 10TCA6 10TCA6             10TCA4 10TCA4 10TCD2 10TCD2             10TCD2 10TCD2 10TCA2 10TCA2            
Lê Đoàn Thùy Dương 10TCD1 10TCD1   11TCD1   11B12 11B3   11B1   10TCD1 10TCD1 11TCD5 11TCD5             11TCD1 11TCD1 11TCD5 11TCD5            
Bùi Thị Thu Bình 12TCD2 12TCD2 11TCD2 11TCD2       11B9 11B2   11TCD2 11TCD2                     12TCD2 12TCD2            
Đỗ Thị Thanh Hương                                                            
Nguyễn Thị Hiền 11TCE2 11TCE2 11TCD3 11TCD3       11B10 11B8   12TCE1 12TCE1 11TCD3 11TCD3             11TCE2 11TCE2 12TCE1 12TCE1            
Nguyễn Thị Hoa Lý 11TCE1 11TCE1 10TCB1 10TCB1   11B5   11B7     10TCB3 10TCB3 11TCE1 11TCE1             10TCA3 10TCA3 11TCA4 11TCA4            
Đặng Thị Ti Na 10TCA5 10TCA5 11TCA3 11TCA3       11B6 11B4   10TCA1 10TCA1 10TCD3 10TCD3             11TCA5 11TCA5 10TCD3 10TCD3            
Huỳnh Thị Thu Hiền                                                            
Nguyễn Duy Quốc                                                            
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Huỳnh Thị Hoàng                                                            
Hồ Thị Mai                                                            
Văn Ngọc Tường                                                            
Nguyễn Thị Tuyết Nhung                                                            
Lê Quang Vũ                                                            
Huỳnh Lê Khắc Chiến                                                            
Phạm Khánh Thiện                                                            
Nguyễn Vinh Quang                                                            
Đỗ Văn Doanh                                                            
Lý Nguyễn Lễ                                                            
Nguyễn Quang Thiết                                                            
Thái Duy Đương                                                            
Nguyễn Bảo Đức                                                            
Trần Kim Phong                                                            
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Hoàng Thị Cẩm Vân                                                            
Bế Thị Mai Hương                                                            
Bế Thị Mai Hương                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 05-02-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net