Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Nhường

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A9 - Toán 10A12 - Toán 10A9 - Toán   10A12 - Toán
2 10A2 - Toán 10A9 - Toán 10A12 - Toán 10A9 - Toán CĐ    
3 10A2 - Toán         10A2 - Toán
4           10A2 - Toán CĐ
5           10A2 - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10TCD3 - Toán DTC   10TCA6 - Toán DTC   10TCD3 - Toán DTC  
2 10TCD3 - Toán DTC   10TCA6 - Toán DTC   10TCD3 - Toán DTC  
3 10TCA2 - Toán DTC   10TCA2 - Toán DTC   10TCA6 - Toán DTC  
4 10TCA2 - Toán DTC   10TCA2 - Toán DTC   10TCA6 - Toán DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net