Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Trọng Khôi

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A5 - Toán CĐ 10A7 - Toán CĐ     10A7 - Toán
2   10A5 - Toán 10A7 - Toán     10A7 - Toán
3 10A11 - Toán     10A5 - Toán   10A11 - Toán
4 10A11 - Toán     10A5 - Toán    
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10TCD2 - Toán DTC   10TCA5 - Toán DTC   10TCA5 - Toán DTC  
2 10TCD2 - Toán DTC   10TCA5 - Toán DTC   10TCA5 - Toán DTC  
3 10TCB2 - Toán DTC   10TCB2 - Toán DTC   10TCD2 - Toán DTC  
4 10TCB2 - Toán DTC   10TCB2 - Toán DTC   10TCD2 - Toán DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net