Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Phương Thảo

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11B3 - Toán      
2 11B3 - Toán   11B3 - Toán      
3 10A10 - Toán          
4 10A10 - Toán   10A10 - Toán      
5           11B3 - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11B3 - Toán TC 11TCD1 - Toán DTC   10TCD1 - Toán DTC  
2     11TCD1 - Toán DTC   10TCD1 - Toán DTC  
3     10TCD1 - Toán DTC   11TCD1 - Toán DTC  
4     10TCD1 - Toán DTC   11TCD1 - Toán DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net