Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Hoàng Vi

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11B4 - Toán 11B2 - Toán    
2 11B2 - Toán   11B4 - Toán 11B7 - Toán    
3 11B2 - Toán 11B7 - Toán        
4 11B4 - Toán 11B7 - Toán        
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11TCA2 - Toán DTC   11TCA3 - Toán DTC   11TCE1 - Toán DTC  
2 11TCA2 - Toán DTC 11B4 - Toán TC 11TCA3 - Toán DTC   11TCE1 - Toán DTC  
3 11TCE1 - Toán DTC 11B2 - Toán TC 11TCA2 - Toán DTC   11TCA3 - Toán DTC  
4 11TCE1 - Toán DTC 11B7 - Toán TC 11TCA2 - Toán DTC   11TCA3 - Toán DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net