Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hồng ánh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12C5 - Toán 10A8 - Toán 12C5 - Toán 12C10 - Toán TC
2 12C10 - Toán   12C5 - Toán TC 10A8 - Toán 12C5 - Toán 12C10 - Toán
3 12C10 - Toán       10A8 - Toán  
4         10A8 - Toán CĐ  
5           12C5 - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12TCE1 - Toán DTC   12TCD2 - Toán DTC   12TCD2 - Toán DTC  
2 12TCE1 - Toán DTC   12TCD2 - Toán DTC   12TCD2 - Toán DTC  
3 10TCB3 - Toán DTC   12TCE1 - Toán DTC   10TCB3 - Toán DTC  
4 10TCB3 - Toán DTC   12TCE1 - Toán DTC   10TCB3 - Toán DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net