Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Võ Đức Toàn

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12C7 - Toán   12C7 - Toán 12C8 - Toán TC
2     12C7 - Toán TC   12C7 - Toán 12C8 - Toán
3 10A3 - Toán CĐ   12C8 - Toán      
4 10A3 - Toán   12C8 - Toán 10A3 - Toán    
5       10A3 - Toán    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12TCB - Toán DTC   12TCE3 - Toán DTC   12TCE3 - Toán DTC  
2 12TCB - Toán DTC   12TCE3 - Toán DTC   12TCE3 - Toán DTC  
3 10TCA3 - Toán DTC   12TCB - Toán DTC   10TCA3 - Toán DTC  
4 10TCA3 - Toán DTC   12TCB - Toán DTC   10TCA3 - Toán DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net