Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Lưu Công Trừng

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11B3 - Lý   11B2 - Lý
2       11B3 - Lý   11B2 - Lý
3         11B10 - Lý  
4         11B10 - Lý  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11TCD1 - Lý DTC 11B2 - Lý TC   11B3 - Nghề PT 11TCA2 - Lý DTC  
2 11TCD1 - Lý DTC 11B10 - Lý TC   11B3 - Nghề PT    
3 11TCA2 - Lý DTC 11B3 - Lý TC        
4 11TCA2 - Lý DTC          
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net