Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Ngô Thị Hải Minh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12C6 - Lý        
2 12C1 - Lý TC 12C6 - Lý     12C6 - C nghệ CN  
3 12C1 - C nghệ CN     12C1 - Lý 12C6 - Lý TC HOP
4       12C1 - Lý   HOP
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12TCE2 - Lý DTC 11B2 - Nghề PT 12TCA1 - Lý DTC  
2     12TCE2 - Lý DTC 11B2 - Nghề PT    
3 12TCE2 - Lý DTC   12TCA1 - Lý DTC 11B5 - Nghề PT    
4 12TCE2 - Lý DTC   12TCA1 - Lý DTC 11B5 - Nghề PT    
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net