Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Khánh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12C4 - Lý   12C4 - C nghệ CN  
2     12C4 - Lý   12C4 - Lý TC  
3   12C5 - Lý TC   12C5 - Lý 11B4 - Lý  
4   12C5 - C nghệ CN   12C5 - Lý 11B4 - Lý  
5           12C4 - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11TCA3 - Lý DTC       12TCE1 - Lý DTC  
2 11TCA3 - Lý DTC   12TCA4 - Lý DTC   12TCE1 - Lý DTC  
3 12TCE1 - Lý DTC 11B4 - Lý TC 11TCA3 - Lý DTC   12TCA4 - Lý DTC  
4 12TCE1 - Lý DTC       12TCA4 - Lý DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net