Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Thảo

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11B8 - Lý 11B8 - C nghệ CN 11B7 - C nghệ CN    
2 11B5 - C nghệ CN 11B8 - Lý 11B8 - C nghệ CN 11B9 - C nghệ CN    
3     11B5 - C nghệ CN 11B5 - Lý    
4 11B7 - C nghệ CN   11B9 - C nghệ CN 11B5 - Lý    
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11TCA4 - Lý DTC          
2 11TCA4 - Lý DTC   11TCA4 - Lý DTC      
3   11B8 - Lý TC 11TCE2 - Lý DTC   11TCE2 - Lý DTC  
4   11B5 - Lý TC 11TCE2 - Lý DTC   11TCE2 - Lý DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net