Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Phan Thị Kim Hoa

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11B12 - Lý   11B9 - Lý
2 10A4 - Lý CĐ     11B12 - Lý   11B9 - Lý
3 10A4 - Lý 10A8 - Lý   10A4 - Lý    
4   10A8 - Lý        
5           10A4 - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11B12 - Nghề PT    
2   11B9 - Lý TC   11B12 - Nghề PT 10TCA4 - Lý DTC  
3     10TCA4 - Lý DTC      
4   11B12 - Lý TC 10TCA4 - Lý DTC      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net