Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Hoan

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12C7 - Lý   12C2 - C nghệ CN 10A1 - Lý  
2 10A1 - Lý CĐ 12C7 - C nghệ CN   12C2 - Lý TC 10A1 - Lý  
3   12C2 - Lý   12C7 - Lý   HOP
4   12C2 - Lý   12C7 - Lý TC   HOP
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10TCA1 - Lý DTC   12TCA2 - Lý DTC 11B8 - Nghề PT 12TCA2 - Lý DTC  
2 10TCA1 - Lý DTC     11B8 - Nghề PT 12TCA2 - Lý DTC  
3 12TCE3 - Lý DTC   12TCE3 - Lý DTC   10TCA1 - Lý DTC  
4 12TCE3 - Lý DTC   12TCE3 - Lý DTC      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net