Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Đoàn Thị Thanh Huyền

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A3 - Lý   10A9 - Lý  
2 12C11 - C nghệ CN   10A3 - Lý   10A9 - Lý  
3         12C11 - Lý  
4 10A9 - Lý CĐ       12C11 - Lý 10A3 - Lý CĐ
5           12C11 - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10TCA3 - Lý DTC   10TCA3 - Lý DTC   10TCA6 - Lý DTC  
2 10TCA6 - Lý DTC   10TCA3 - Lý DTC   10TCA6 - Lý DTC  
3       11B6 - Nghề PT    
4       11B6 - Nghề PT    
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net