Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Vũ Thị Giang

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         12C8 - C nghệ CN  
2         12C8 - Lý TC  
3     11B1 - Lý 12C8 - Lý 11B7 - Lý  
4     11B1 - Lý 12C8 - Lý 11B7 - Lý  
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11TCA1 - Lý DTC   11TCE1 - Lý DTC 11B1 - Nghề PT    
2 11TCA1 - Lý DTC 11B7 - Lý TC 11TCE1 - Lý DTC 11B1 - Nghề PT    
3   11B1 - Lý TC 11TCA1 - Lý DTC   11TCE1 - Lý DTC  
4         11TCE1 - Lý DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net