Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Hà Quốc Dũng

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         10A2 - Lý  
2 12C3 - Lý       10A2 - Lý  
3 12C3 - Lý   12C10 - Lý   12C3 - C nghệ CN 10A6 - Lý
4   10A2 - Lý CĐ 12C10 - Lý   12C3 - Lý TC 10A6 - Lý
5   12C10 - C nghệ CN       12C3 - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10TCA2 - Lý DTC       10TCA2 - Lý DTC  
2         10TCA2 - Lý DTC  
3 12TCA3 - Lý DTC          
4 12TCA3 - Lý DTC       12TCA3 - Lý DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net