Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Diệu Tuyền

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11B1 - Hóa    
2 12C2 - Hóa     11B1 - Hóa    
3 12C2 - Hóa     12C2 - Hóa TC   HOP
4   12C8 - Hóa       HOP
5   12C8 - Hóa        

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12TCA2 - Hóa DTC       12TCB - Hóa DTC  
2 12TCA2 - Hóa DTC 11B1 - Hóa TC 12TCA2 - Hóa DTC   12TCB - Hóa DTC  
3 12TCB - Hóa DTC       11TCA1 - Hóa DTC  
4 12TCB - Hóa DTC   11TCA1 - Hóa DTC   11TCA1 - Hóa DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net