Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Đỗ như Thanh Cao

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         11B12 - Hóa 11B4 - Hóa
2   11B3 - Hóa     11B12 - Hóa 11B4 - Hóa
3   11B3 - Hóa 11B10 - Hóa 12C9 - Hóa    
4     11B10 - Hóa 12C9 - Hóa    
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11B4 - Hóa TC     11TCA3 - Hóa DTC  
2         11TCA3 - Hóa DTC  
3            
4     11TCA3 - Hóa DTC      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net