Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Trương Thị Tố Thanh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12C1 - Hóa     12C1 - Hóa TC
2     12C1 - Hóa      
3         10A4 - Hóa 12C3 - Hóa
4   10A4 - Hóa CĐ     10A4 - Hóa 12C3 - Hóa
5   12C3 - Hóa TC       12C1 - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12TCA3 - Hóa DTC   12TCA1 - Hóa DTC   10TCA4 - Hóa DTC  
2 12TCA3 - Hóa DTC   12TCA1 - Hóa DTC   12TCA1 - Hóa DTC  
3 10TCA4 - Hóa DTC       12TCA3 - Hóa DTC  
4 10TCA4 - Hóa DTC          
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net