Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Bế Thị Mai Hương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12C5 - Hóa 10A9 - Hóa 10A2 - Hóa   10A9 - Hóa CĐ
2   10A2 - Hóa CĐ 10A9 - Hóa 10A2 - Hóa    
3           12C5 - Hóa
4           12C5 - Hóa TC
5   10A7 - HĐTN 10A10 - HĐTN     10A9 - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10TCA6 - Hóa DTC   10TCA2 - Hóa DTC      
2 10TCA2 - Hóa DTC   10TCA2 - Hóa DTC      
3     10TCA6 - Hóa DTC      
4     10TCA6 - Hóa DTC      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net