Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Huỳnh Thị Phong

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10A6 - Sinh CĐ   10A2 - Sinh
2       10A6 - Sinh   12C1 - Sinh TC
3 12C5 - Sinh 10A6 - Sinh       HOP
4 10A2 - Sinh 12C1 - Sinh       HOP
5   12C5 - Sinh TC        

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10TCB1 - Sinh DTC          
2 10TCB1 - Sinh DTC   10TCB2 - Sinh DTC      
3 12TCA1 - Sinh DTC       10TCB2 - Sinh DTC  
4 12TCA1 - Sinh DTC   10TCB1 - Sinh DTC   10TCB2 - Sinh DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net