Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Hưng

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A8 - Sinh      
2   10A8 - Sinh 10A8 - Sinh CĐ      
3   12C4 - Sinh TC       12C4 - Sinh
4 12C10 - Sinh     12C2 - Sinh   12C2 - Sinh TC
5           12C2 - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         10TCB3 - Sinh DTC  
3 12TCA4 - Sinh DTC   10TCB3 - Sinh DTC   12TCA2 - Sinh DTC  
4 12TCA4 - Sinh DTC   10TCB3 - Sinh DTC   12TCA2 - Sinh DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net