Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Như Dạ Thảo

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         10A12 - Văn 12C3 - Văn
2 10A12 - Văn       10A12 - Văn CĐ 12C11 - Văn
3 10A12 - Văn   12C3 - Văn 12C11 - Văn   HOP
4     12C3 - Văn 12C11 - Văn   HOP
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10TCD3 - Văn DTC   12TCD3 - Văn DTC  
2     10TCD3 - Văn DTC   12TCD3 - Văn DTC  
3 10TCD3 - Văn DTC   12TCD3 - Văn DTC      
4 10TCD3 - Văn DTC   12TCD3 - Văn DTC      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net