Trường : Trường THPT Kon Tum
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/03/2023

Thời khóa biểu giáo viên: Võ Văn Tùng

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       11B10 - Toán   11B10 - Toán
2 11B11 - Toán     11B10 - Toán    
3 11B11 - Toán     11B11 - Toán   11B6 - Toán
4 11B6 - Toán         11B6 - Toán
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11TCD3 - Toán DTC 11B6 - Toán TC 11TCD4 - Toán DTC   11TCD4 - Toán DTC  
2 11TCD3 - Toán DTC   11TCD4 - Toán DTC   11TCD4 - Toán DTC  
3 11TCA5 - Toán DTC 11B11 - Toán TC 11TCA5 - Toán DTC   11TCD3 - Toán DTC  
4 11TCA5 - Toán DTC 11B10 - Toán TC 11TCA5 - Toán DTC   11TCD3 - Toán DTC  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 26-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net